More stories

  • Ako Ay Pilipino
    in

    Booster dose sa mga binakunahan ng J&J, pinahintulutan ng AIFA

    Nagbigay na ng pahintulot ang Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) para sa booster dose sa mga nabakunahan ng Johnson & Johnson, anim na buwan matapos ang solong dosis. Sa pangalawang dosis ay gagamitin ang bakunang mRna (Pfizer o Moderna).  Sa Italya, mahigit sa 1.5 milyong katao ang binakunahan ng isang solong dosis ng J&J at […] More

    Read More