More stories

  • in

    Tips sa pag-aalaga ng buhok sa Tag-araw

    Ang tingkad ng sikat ng araw at ang init ng temperatura ay maaaring makasira sa dulo ng buhok na magreresulta sa panunuyo, split ends o pagiging marupok nito. Narito ang ilang tips upang mapangalagaan ng wasto ang buhok tuwing tag-araw.  Ang panahon ng tag-araw ang nagpapatingkad ng natural na highlight ng ating buhok. Pero sa […] More