More stories

  • in

    Mga Carta identità na papel, tatanggalin sa loob ng 2 taon

    Malinaw ang pag-uutos mula sa Strasbourg: ang mga carta d’identità na gawa sa papel sa Italya ay hindi ligtas at dapat na tanggalin sa loob ng dalawang taon. Ang mga ito ay madaling ma-fake, walang finger print at hindi na mababasa electronically sa maraming bahagi ng Europa na nagtataglay na ng mga modernong gamit. Sinagot kamakailan […] More