More stories

  • in

    Required salary ng Family Reunification sa taong 2018

    Ang sinumang kumikita ng itinakdang halaga ay maaaring kunin ang asawa, anak at magulang para manirahan sa Italya. Narito ang required salary para sa ricongiungimento familiare o family reunification ngayong 2018. Asawa, anak, magulang at civil partner. Sila ang mga miyembro ng pamilya na maaaring papuntahin sa Italya sa pamamagitan ng family reunification, sa kundisyong […] More

  • in

    Family Reunification para sa kapatid ng naturalized italian citizen, narito kung paano

    Ang carta di soggiorno ay maaaring ibigay sa kapatid na undocumented ng naturalized italian. Narito kung paano gawin ang family reunification process.  Kung isang undocumented at miyembro ng pamilya, hanggang second degree, ng isang naturalized italian at nakatirang kapisan nito ay maaaring mag-aplay ng carta di soggiorno per motivi familiari. Ang EC long term residence permit […] More