More stories

 • Ako Ay Pilipino
  in

  Ang mga karapatan ng dayuhang naghihintay sa resulta ng Regularization. Ang FAQ mula sa eksperto.

  Sa paghihintay ng dayuhan sa resulta ng aplikasyon ng Regularization, narito ang FAQs mula sa eksperto.  Anu-ano ang karapatan ng mga dayuhang naghihintay ng resulta ng Regularization? Ang dayuhan sa Italya ay may mga sumusunod na karapatan: Hindi maaaring patalsikin: Habang walang ‘provvedimento di diniego’ o komunikasyon na refuse ang aplikasyon, ang dayuhan ay may […] More

  Read More

 • regularization 2020 deadline extended Ako Ay Pilipino
  in

  Regularization 2020, extended ulit ang deadline hanggang January 8, 2021

  Extended ulit hanggang January 8, 2021 ang deadline sa pagsusumite ng aplikasyon ng Emersione o Regularization 2020.  Ito ay ayon sa Department of Civil Liberty and Immigration ng Ministry of Interior.  Paalala: Ang bagong deadline ay nakalaan lamang sa mga natatanging kaso tulad ng: Nagbayad na ng € 500 bilang kontribusyon ngunit hindi nakapagsumite ng aplikasyon ng Regularization; O […] More

  Read More

 • Ako ay Pilipino
  in

  Regularization: Anu-anong mga dokumento ang kakailanganin sa Prefettura sa araw ng convocazione?

  Maraming mga employer sa kasalukuyan ang nakakatanggap ng ‘convocazione’ o ng araw ng appointment sa Prefettura, upang kumpletuhin ang proseso ng Regularization o Emersione o Sanatoria na nasasaad sa artikulo 103, talata 1 ng DL 34 ng 2020.  Matapos matanggap ang komunikasyong ipinadala sa employer sa pamamagitan ng email o pec, na inilagay sa aplikasyon, […] More

  Read More

 • regularization Ako Ay Pilipino
  in

  Regularization 2020: Idoneità Alloggiativa at Authorized person ng employer, paglilinaw ng Ministry of Interior

  Sa pamamagitan ng Circular ng November 17, 2020 ay nagbibigay ang Ministry of Interior ng mahahalagang impormasyon na nauugnay sa mga aplikasyon ng Emersione o Regularization 2020 at kabilang na dito ang paglilinaw ukol sa Idoneità Alloggiativa at ang authorized person ng employer sa pagpirma sa contratto di soggiorno. IDONEITA’ ALLOGGIATIVA PAGKATAPOS NG CONVOCAZIONE Upang maiwasan ang mahabang panahon ng paghihintay para magkaroon ng […] More

  Read More

 • regularization Ako ay Pilipino
  in

  Permesso per Attesa Occupazione ng Regularization 2020, kailan ibinibigay?

  Sa pamamagitan ng Circular ng November 17, 2020 ay nagbibigay ang Ministry of Interior ng mahahalagang impormasyon na nauugnay sa pagbibigay ng permesso di soggiorno per attesa occupazione sa mga aplikante na nahinto ang proseso ng Regularization dahil hindi napirmahan ang employment contract bago ang convocazione sa Prefecture.  Pinapalawak ng Ministri ang posibilidad ng pagbibigay ng permesso di soggiorno […] More

  Read More

 • regularization Ako Ay Pilipino
  in

  Bagong deadline ng Regularization 2020, nilinaw ng Ministry of Interior

  Ang pagkakaroon ng bagong deadline sa pagsusumite ng aplikasyon ng Emersione o Regularization ay ipinaliwanag at nilinaw ng Ministry of Interior sa pamamagitan ng isang Circular.  Ang Circular ng Ministry of Interior ng November 17, 2020 ay nagbibigay ng mahahalagang impormasyon na nauugnay sa mga aplikasyon ng Emersione o Regularization na isinumite sa itinakdag deadline nito hanggang noong nakaraang August […] More

  Read More

 • in

  Ano ang Idoneità Alloggiativa?

  Sa Italya, ang Idoneità Alloggiativa ay isang sertipiko na nagpapatunay na angkop ang tinutuluyang bahay bilang tirahan at tumutugon ito sa mga hinihingi ng batas.  Ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng sapat na sukat o laki, nagtatalaga ng mga pangunahing pamantayan sa kalusugan at kalinisan, tulad ng sapat na pagpasok ng hangin, mayroong exhaust fan sa kusina at banyo at may sistema ng pagpapa-init […] More

  Read More

 • ako-ay-pilipino
  in

  Regularization: Inps, nagbigay ng instruction sa pagbabayad ng kontribusyon

  Isang komunikasyon mula sa Inps ang naglalaman ng obligasyon sa kontribusyon na dapat bayaran ng mga employer habang naghihintay sa pagtatapos ng proseso ng aplikasyon ng Regularization. Ito ay matapos magpalabas ng komunikasyon ukol sa ‘contributo forfettario’ kamakailan. Sa ngayon ang mga employers ay nahaharap naman sa tema ng  kontribusyon, sahod at buwis bago sumapit ang Regularization o Emersione. Ang tagubilin o instruction […] More

  Read More

 • regularization 2020 deadline extended Ako Ay Pilipino
  in

  Regularization, paano mako-kontrol matapos isumite ang aplikasyon online?

  Matapos maisumite ang aplikasyon ng Regularization o Emersione ay nararapat lamang na malaman ang estado ng nito. Una sa lahat, ay kailangang hawak ng aplikante ang kopya ng resibo nito. Ito ang patunay na ang aplikasyon ay naipadala ng employer o ng Patronato online. Ang resibo ay nagtataglay ng: identificativo domanda; codice verifica; pangalan, apelyido, […] More

  Read More

 • in

  Halagang babayaran ng employer matapos ang aplikasyon ng Regularization, inilathala

  Inilathala kahapon sa Official Gazette ang dekreto ng Ministry of Labor and Social Policies na nagtatalaga ng halaga ng kontribusyon o ang tinatawag na ‘contributo forfettario’ na dapat bayaran ng mga employers na simula June 1 hanggang August 15 ay nagsumite ng aplikasyon para gawing regular ang hiring at employment ng mga manggagawa sa pamamagitan […] More

  Read More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.