More stories

  • in

    Estado ng renewal ng permit to stay, paano malalaman?

    Ang unang hakbang upang magkaroon o mag-renew ng permit to stay ay ang pagsusumite ng aplikasyon nito sa pamamagitan ng kit postale. Ngunit matapos matanggap ng Questura ang mga dokumentasyong isinumite, gaano katagal maghihintay ang aplikante? Maaari bang malaman ng aplikante ang estado ng aplikasyon? Matapos isumite ang application para sa renewal ng permi to […] More

  • in

    Hindi makakarating sa fingerprinting para sa permit to stay, ano ang dapat gawin?

    Maaari bang ipagkatiwala sa isang authorized person o ipagwalang-bahala na lamang at magpunta sa ibang araw ng walang anumang abiso sa Questura? Ano ang dapat gawin? Maaaring sa iba’t ibang balidong dahilan, tulad ng kalusugan, trabaho o personal, ay hindi makakarating sa itinakdang araw o appointment para sa renewal ng permit to stay. Maaari ba […] More