More stories

  • in

    Mas maraming regular na imigrante upang matugunan ang pagbibigay ng pensyon sa bansa

    Boeri: “Ang pagkaunti ng mga imigrante ay isang problema para sa pensyon”. Salvini: “Hindi babaguhin ang Fornero law!” Nangangailangan ng higit ng mga imigrante upang makapagbigay ng pensyon, nanganganib na mahinto ang sistema. Ito ang sinabi ni Tito Boeri, ang presidente ng Inps sa kanyang pagsasalita sa Festival del lavoro sa Milan kamakailan. Ipinaliwanag ni […] More