More stories

  • in

    Decreto Salvini, ang nilalaman

    Narito ang maikling gabay upang maunawaan kung ano ang nilalman at anu-ano ang mga pagbabago sa imigrasyon hatid ng Decreto Sicurezza na inaprubahan sa Senado. More

  • in

    €200,00 isa sa mga requirements sa Italian Citizenship

    Simula noong 2009, ang lahat ng aplikasyon para sa Italian Citizenship ay kailangang lakip ang kabayaran ng € 200,00 na nakapangalan sa Ministry of Interior. Ito ay hindi ibinabalik sa aplikante sa kasong negatibo ang aplikasyon.     Mula noong July 2009, ang lahat ng aplikante, bukod sa iba pang requirements upang maging naturalized Italian, […] More