More stories

 • decreto-flussi-ako-ay-pilipino
  in

  Paano gagawin ang cambio di residenza online? 

  Simula noong April 27, 2022, sa website ng ANPR (Anagrafe Nazionale della popolazione residente) – ay maaaring gawin ang cambio residenza online nang hindi na personal na magpupunta sa Ufficio Anagrafe. Para sa cambio di residenza – sa parehong Comune o sa ibang Comune – ay kailangan ang pagkakaroon ng SPID, o ng CIE (Carta d’Identità Elettronica) o […] More

  Read More

 • in

  Natanggal sa trabaho, kailan bang magpatala sa Centro per l’Impiego?  

  Oo, lahat ng mga dayuhan na regular na naninirahan sa Italya – Europeans at non-Europeans – katulad ng mga Italians, ay kailangang magpatala sa Centro per l’Impiego (o Employment Center), sakaling mawalan ng trabaho.  Sa katunayan, sa artikulo 37 ng implementing rules ng Testo Unico Immigrazione ay malinaw na nasasaad na kung sakaling mate-terminate sa trabaho ang dayuhang manggagawa: ay ipagbibigay-alam ito ng […] More

  Read More

 • in

  Bonus Psicologo, pirmado na ang dekreto. Narito kung paano mag-aplay.

  Nilagdaan ni Health Minister Roberto Speranza ang implementing decree ng bonus psicologo. Ito ay pinondohan ng Parliyamento at may 10 million euros para sa 2022. Maaaring mag-aplay ang mga may ISEE na hindi lalampas €50,000.00. Narito ang mga detalye. Bonus psicologo, narito kung paano mag-aplay  Ang bonus psicologo ay isang tulong pinansyal na nagkakahalaga ng hanggang €600.00 sa isang taon para sa mga gastusin […] More

  Read More

 • in

  Decreto flussi at Ricongiungimento familiare, may bagong website

  Simula May 11, 2022 ay online na ang bagong website para sa Decreto Flussi at Ricongiungimento familiare.  Sa website ng Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ay naglaan ng bagong section para sa Sportello Unico per l’Immigrazione na magpapahintulot na maipadala online ang aplikasyon sa: Nulla osta para sa Ricongiungimento familiare; Decreto flussi; Test […] More

  Read More

 • Tessera Sanitaria Ako Ay Pilipino
  in

  Turista sa Italya, may karapatan bang magkaroon ng tessera sanitaria? 

  Una sa lahat, ipinapaalala na ang pagpasok sa Italya para sa turismo ng mga non-Europeans, para sa maximum na panahon ng 90 araw, ay kailangang magkaroon ng mga requirements at magprisinta ng ilang dokumentasyon, kabilang na dito ang health insurance na may minimum coverage ng €30,000 para sa mga health expenses at repatriation.  Sa katunayan, […] More

  Read More

 • permesso-lungo-soggiornanti-ako-ay-pilipino
  in

  Aggiornamento Permesso di Soggiorno UE, kailan dapat gawin? Anu-ano ang mga requirements?

  Ang permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti o EC long term residence permit, kilala din sa dating carta di soggiorno, ay isang uri ng dokumento na ibinibigay sa mga dayuhang permanenteng naninirahan sa isa sa mga bansa ng European Union at nakakatugon sa mga itinalagang kundisyon ng batas. Indefinite o walang limitasyon ang validity […] More

  Read More

 • in

  Permesso di soggiorno, dapat bang dala palagi ang orihinal?

  Ang mga opisyal ng Public Security ay may obligasyong suriin ang pagiging regular ng mga dokumento ng mga dayuhan sa pamamagitan ng pagkokontrol sa mga ito. Samakatwid, lahat ng mga dayuhan ay obligadong dalhin palagi at ipakita sa oras ng nasabing kontrol, ang permesso di soggiorno at/o ang balidong identification document.  Anuman ang dahilan ng […] More

  Read More

 • in

  Lettera d’invito per turismo, ano ito?

  Ang regular na dayuhan na naninirahan sa Italya ay maaaring imbitahan para sa maikling panahon ang kamag-anak sa Italya sa pamamagitan ng isang deklarasyon na tinatawag na “lettera d’invito”. Ano ang dapat gawin ng isang dayuhan o isang Italian citizen na nais imbitahan ang miyembro ng pamilya o kamag-anak sa Italya? May pagkakataong ang regular na dayuhan […] More

  Read More

 • in

  Required salary 2022 para sa Ricongiungimento Familiare 

  Ang dayuhang kumikita ng itinakdang halaga ng batas ay maaaring papuntahin ang asawa, anak o magulang para manirahan sa Italya. Ito ay sa pamamagitan ng ricongiungimento familiare o family reunification process. Asawa, anak, magulang at civil partner. Sila ang mga miyembro ng pamilya na maaaring papuntahin sa Italya sa pamamagitan ng family reunification process, sa kundisyong may sapat na sahod na makakatugon […] More

  Read More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.