More stories

  • in

    Pistoia, nasa ika-5 taon na ng Flores di Mayo

    Maituturing ang mayo na isa sa mga pinakaabalang buwan  ng taon sunod lamang sa buwan ng disyembre. Mayo, bulaklak. Dalawang magkaibang salita ngunit wari bang mahirap paghiwalayin. Ito rin ang buwan ng mga kapistahan at mga prusisyon na idinaraos sa mga bayan sa buong Pilipinas, na nagtatampok ng mga naggagandahang dalaga at kanilang mga eskorte […] More