More stories

 • Ako Ay Pilipino
  in

  Araw ng abiso bago tanggalin sa trabaho, karapatan ng colf

  Kahit ang mga employers sa domestic jobs ay maaaring magtanggal sa trabaho na hindi obligado ang pagbibigay ng anumang dahilan, ayon sa batas ay nananatiling kailangang sundin ang regulasyon ukol sa araw ng abiso sa pagtatangal sa trabaho.  Sa kasong hindi ito respetuhin ng employer, ay nasasaad ang pagbabayad ng isang halaga katumbas ng panahon ng abiso […] More

 • in

  Colf, maaari bang tanggalin sa trabaho nang walang anumang dahilan?

  Sa Italya sa domestic job, ang mga colf o domestic helpers at mga caregiver ay nasasakop ng isang partikular na collective contract na marami ang pagkakaiba sa ibang kategorya ng mga manggagawa. Ang pangunahing pagkakaiba nito ay ang tungkol sa pagpapaalis sa trabaho o termination o licenziamento, na hindi palaging mayroong dahilan o motivated. Sa madaling salita, ay maaaring tanggalin sa […] More

 • Hot

  in

  Bonus colf e badanti 2021 ng Regione Lazio, simula na ng aplikasyon! Narito kung paano.

  Simula 9:00 am ngayong araw, April 6, 2021 ay maaaring magsumite ng aplikasyon ng bonus colf e badanti 2021, na nakalaan para sa mga domestic workers at caregivers na residente sa rehiyon ng Lazio.  Requirements bonus colf e badanti 2021 Ang bonus colf ay nagkakahalaga ng € 600,00 at maaaring mag-aplay ang mga sumusunod:  mamamayang […] More

 • Ako Ay Pilipino
  in

  Cassa Colf, kasamang binabayaran ng Contributi Inps, ano ito?

  Bukod sa Contributi Inps, ang employer ay kailangan ring bayaran ang Contributo di assistenza contrattuale (Code F2) para sa Cassa Colf.  Ano ang Cassacolf?  Ang Cassa Colf, bukod sa Inps at Inail, ito ay karagdagang insurance sa kaso ng aksidente ng colf at nagbibigay rin ng benepisyo sa tulad ng tulong pinansyal kung maa-admit sa ospital, refund ng mga medical expenses, free medical […] More

 • in

  April 10, deadline ng Contributi Inps ng mga domestic workers sa Italya

  Nalalapit na ang deadline ng pagbabayad ng Contributi Inps ng mga domestic workers sa Italya. Ito ay tumutukoy sa unang payment sa taong 2021 – mula January 1 hanggang March 31, 2021. Ang deadline ng pagbabayad ng mga employers ay nakatakda hanggang April 10, 2021.  Narito ang mga susunod na duedates ng pagbabayad ng ‘contributi […] More

 • in

  Ang Certificazione Unica para sa Dichiarazione dei Redditi ng mga colf? Ano ito?

  Ang mga colf at caregivers sa Italya ay may karapatang makatanggap ng Certificazione Unica (dating CUD) mula sa employer na kailangan sa paggawa ng tax return o dichiarazione dei redditi. Ito ay hindi tumutukoy sa form mula sa Agenzia dell’Entrate ngunit sa isang dichiarazione sostitutiva. Narito kung ano ito at kung ano ang nilalaman nito. Ano ang Certificazione Unica para […] More

 • in

  Bakuna kontra Covid19, kasama sa prayoridad ang mga caregivers

  Ang sinumang nag-aalaga sa mga ‘mahihina’ ay may prayoridad din sa bakuna. Sa bagong vaccination plan ng Italya ay nasasaad ang ilang kategorya bilang prayoridad, kasama na dito ang mga ‘caregivers’ o badante, na nag-aalaga sa mga person with disabilities, ngunit sa mga malalang sitwasyon lamang, libre o may kontrata sa paraang tuluy-tuloy, kasama ang mga […] More

 • sahod sa domestic job Ako ay Pilipino
  in

  Sahod ng mga dayuhan at Italians, pareho sa domestic job

  Mababang ngunit walang pagkakaiba sa domestic job. Dayuhan at Italians na mga colf, caregivers at babysitters, pareho at walang gap sa sahod.  Ang domestic job ay isa sa ilang sektor kung saan ang mga migrante at mga Italyano ay kumikita ng pareho. Sa katunayan, kung isasaalang-alang ang mga domestic workers na regular na na-empleyo, ang […] More

 • in

  Overtime sa domestic job, ano ang nasasaad sa batas?

  Bilang colf o badante ay maaaring kailanganing magtrabaho nang higit sa napagkasunduang oras marahil dahil sa emerhensya o hindi inaasahang pagkakataon ng employer. Dahil dito, ang colf, caregiver o babysitter ay kinakailangang mag-over time. Ano ang nasasaad sa batas? Ano ang tinutukoy na Overtime?  Ang karagdagang oras ng trabaho ay tinutukoy na overtime kung: Lampas sa […] More

 • ferie o bakasyon Ako Ay Pilipino
  in

  Hindi pagkaka-unawaan ukol sa ferie o bakasyon? Isang maikling gabay.

  Ang hindi pagkaka-unawaan ng employer at colf ukol sa ferie ay bagay na hindi naman sinasadya ngunit makakabuting ito ay maiwasan. Narito ang maikling gabay. Maraming colf at employer ang umabot sa hindi pagkakasunduan noong kasagsagan ng lockdown dahil sa kawalan ng kasunduan, berbal at sa kontrata, ukol sa bakasyon o ferie. Mga bagay na […] More

 • Minimum wage 2021 sa domestic job Ako Ay Pilipino
  in

  Minimum Wage sa domestic job, may bahagyang pagtaas ngayong 2021

  Simula January 1, 2021 ay ipinatutupad ang bagong table ng minimum wage sa domestic job. Dito ay nasasaad ang bahagyang pagtaas ng humigit kumulang na € 8 – 16. Minimum wage 2021 sa domestic job  Bukod dito, ay mayroong karagdagang benepisyo o indennità, na nasasaad sa bagong CCNL. Narito ang table, mula sa Assindatcolf.  Matatandaang noong nakaraang Setyembre 2020 ay pinirmahan ang bagong […] More

 • Halaga ng kontribusyon 2021 Ako Ay Pilipino
  in

  Halaga ng kontribusyon 2021 sa domestic job, walang anumang pagtaas

  Walang anumang pagtaas sa halaga ng kontribusyon sa Inps ng mga colf, babysitters at caregivers sa taong 2021. Ang halaga ng kontribusyon ay nananatiling katulad ng taong 2020.  Ito ay kinumpirma ng Inps sa pamamagitan ng Circular no. 9 ng Jan 25. Ang table na inilathala ng Inps, na katulad noong nakaraang taon, ay balido mula […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.