More stories

 • in

  Colf, tinanggal sa trabaho sa panahon ng pandemya. Naaayon ba sa batas?

  Maraming colf at caregivers ang nawalan ng trabaho sa Italya sa panahon ng covid19. Ito ba ay pinahihintulutan ng batas? Ang ‘Blocco Licenziamenti’ o ang Pagbabawal Magtanggal sa trabaho sa panahon ng krisis ng Covid19 ay hindi sakop ang domestic sector. Dahil dito ang mga pamilya na nais ihinto ang employment ay maaaring gawin ito kahit sa […] More

  Read More

 • in

  Prova o probation period sa domestic job, paano at gaano katagal?

  Ang probation period o ang tinatawag sa wikang italyano na ‘prova’ ay nasasaad sa batas, partikular sa CCNL sa domestic jobs at samakatwid, ito ay ipinatutupad sa mga colf, caregivers at babysitters.  Una sa lahat ay mahalagang linawin na ang employer ay kailangang gawin ang comunicazione di assunzione sa Inps, online o sa pamamagitan ng contact center, kahit pa nais nito na sumailalim ang colf sa prova.  Ang rapporto di lavoro ay nagsisimula sa unang araw matapos […] More

  Read More

 • in

  Maaari bang bayaran ng employer ang bakasyon ng colf at patuloy na magtrabaho?

  Ang bakasyon ay nangangahulugan ng taunang panahon ng pamamahinga, malaya mula sa mga gawain o trabaho, na nagpapahintulot sa domestic worker na mapagtuunan ang libangan, ang sarili at ang pamilya at sa gayon ay mabawi ang pisikal at mental na enerhiya, para sa sarili at para din sa trabaho. Sa artikulo 36 ng Konstitusyon ng Italya […] More

  Read More

 • regularization-2020
  in

  Contributi Inps ng mga colf at badanti, malapit na ang duedate

  Nalalapit na ang duedate sa pagbabayad ng mga contributi Inps ng mga colf at badanti. Ito ay ang ikalawang kontribusyon ng taon para sa mga buwan ng April, May at June 2021.  Ang payment sa Inps para sa domestic job ay binabayaran hanggang ika-sampung araw ng sumunod na buwan makalipas ang tatlong buwan ng serbisyo. Halimbawa, ang contributi […] More

  Read More

 • Ako ay Pilipino
  in

  Scatti d’anzianità, natatanggap din ba sa domestic job?

  Ang scatti d’anzianità ay isa sa mga dahilan ng pagtaas ng sahod batay sa panahong ipinag-trabaho ng colf sa parehong pamilya. Gaano ang itinataas ng sahod? Paano ito matatanggap?   Ang scatti d’anzianità o seniority o length of service bonus ay isa sa mga dahilan ng pagtaas ng sahod batay sa panahong ipinag-trabaho ng worker […] More

  Read More

 • in

  Domestic sector, patuloy na lumago sa kabila ng pandemya

  Hindi napigilan ng pandemya ang paglago ng domestic sector. Sa katunayan, tumaas ng 7.5% ang sektor kumpara noong panahon ng pre-Covid. Mula sa bilang na 848,987 mga regular na colf, babysitter at caregivers noong 2019, ay tumaas ang bilang na 920,722 ng taong 2020. Ito ay ayon sa pinakahuling ulat ng Inps.  Ayon sa ulat ng Inps, […] More

  Read More

 • in

  Pag-aalaga ng Pet, kasama ba sa trabaho ng mga colf?

  Parami ng parami ang mga pamilya sa Italya ang mayroong alagang hayop o pet sa bahay. Karaniwang ang mga pamilya ay naghahanap ng taong mag-aalaga sa kanilang pet, partikular sa panahon ng summer vacation dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaaring dalhin ang pinakamamahal na alaga.  Sa katunayan, ito ay tinalakay sa Contratto Collettivo […] More

  Read More

 • domestic-job-ako-ay-pilipino
  in

  14th month pay o quattordicesima, matatanggap ba sa domestic job?

  Ang 14th month pay, mas kilala sa tawag na quattordicesima ay isang uri ng karagdagang sahod na nakalaan lamang sa ilang uri ng trabahor. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa isang buwang sahod at karaniwang ibinibigay bago ang bakasyon (o ferie), partikular sa buwan ng Hunyo-Hulyo. Colf, makakatanggap ba ng 14th month pay o quattordicesima?  Partikular, matapos ang panahon ng […] More

  Read More

 • Tessera Sanitaria Ako Ay Pilipino
  in

  Tessera Sanitaria habang naghihintay ng Regularization, narito kung paano magkaroon

  Nag-aplay ako sa Regularization at wala pa akong tessera sanitaria hanggang ngayon. Kailangan ko bang hintayin muna ang paglabas ng aking permesso di soggiorno? Paano ako magkakaroon ng tessera sanitaria?  Kahit na naitala ang ilang kaso ng pagtanggi sa pag-iisyu ng tessera sanitaria sa mga dayuhang naghihintay ng resulta ng Regularization, mahalagang malaman na karapatan ng mga dayuhang mamamayan, Europeans at […] More

  Read More

 • in

  Hindi gumawa ng Dichiarazione dei Redditi, mamumultahan ba ang colf?

  Ang pagkakaroon sa isang colf o badante ay nagbibigay obligasyon sa employer na gawing regular ang ‘rapporto di lavoro’ batay sa Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, sa pamamagitan ng ‘comunicazione obbligatoria’ sa Centro per l’Impiego. Ito ay susundan ng pagbabayad ng ‘contributi’ o kontribusyon sa Inps ng colf tuwing tatlong buwan. Obligasyon naman ng colf ay ang paggawa ng Dichiarazione dei […] More

  Read More

 • Ako ay Pilipino
  in

  Colf, obligado bang gumawa ng dichiarazione dei redditi? Anu-ano ang mga dokumento na dapat ihanda?

  Oo. Ang mga domestic workers, samakatwid ang mga colf, babysitters at caregivers – Italyano, European o Pilipino man – ay kailangang gumawa ng dichiarazione dei redditi taun-taon, upang matukoy ang buwis na dapat bayaran sa gobyerno.  Ngunit ang obligasyong ito ay para lamang sa mga may taunang sahod o kita na higit sa €8,000. Ang […] More

  Read More

 • in

  Board ang lodging: kailan binabayaran sa domestic job

  Bukod sa sahod o suweldo, ang mga colf at badante sa Italya ay may karapatang matanggap ang vitto e alloggio o ang board and lodging.  Partikular, ang mga ‘conviventi’ o naka live-in ay may karapatan sa meal o pagkain upang masigurado ang isang malusog at sapat na diyeta at lodging o pabahay dahil may karapatan sa […] More

  Read More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.