More stories

  • in

    Gabay sa online application ng Italian citizenship

    Gabay simula sa pagpaparehistro hanggang sa pagpapadala ng aplikasyon online ng italian citizenship.  Narito ang online system ng pagsusumite ng aplikasyon ng italian citizenship. Ang sinumang kwalipikado o nagtataglay ng mga requirements para sa italian citizenship (residency at marriage), sa pamamagitan ng website na inilaan ng Ministry of Interior: https://cittadinanza.dlci.interno.it., matapos ang magparehistro ay magkakaroon […] More