More stories

  • in

    Contributi Inps ng mga colf, nanganganib ng pagtaas dahil sa Decreto Dignità

    Ang Decreto Dignità ay nagsasaad ng isang pagtaas sa halaga ng kontribusyon ng 0.5% sa bawat renewal ng employment contract partikular ang contratto a tempo determinato. Hindi sakop ng unang probisyon ng majority ng kasalukuyang gobyerno ang Public Administration habang apektado nito ang lahat ng uri ng kumpanya. Bukod dito, sa kasamaang palad ay sakop […] More

  • in

    Halaga ng kontribusyon sa domestic job, ang mga pagbabago sa taong 2018

    Ang buwan ng Enero ay mahalaga sa mga pagbabago sa domestic job partikular ang assessment sa minimum wage at halaga ng kontribusyon. Sa Circular 15/2015 noong nakaraang Jan 29, ay inilabas ng Inps ang komunikasyon ukol sa mga bagong halaga ng kontribusyon ng mga colf na dapat bayaran ng mga employer. Halagang tumaas kasabay ng bahagyang […] More