More stories

  • in

    Paghahanap ng trabaho

    Job Orientation Mga tulong at mga payo upang makahanap ng trabaho Formation Formation courses at vocational updates Demand and Supply Inisyatiba upang pagtagpuin ang mga kumpanya, pamilya at manggagawa Services for Person Caregivers, domestic helpers, nurses and volunteers Re-employment programs Tulong sa mga nawalan ng trabaho at sa mga nais makahanap muli ng panibagong trabaho […] More

  • in

    Pag-aaral ng wikang italiano

    Linguistic Formation Mga kurso upang matutunan ang wikang Italyano, mula base hanggang mataas na antas Values and Civic education Mga kurso, pagtitipon at ibang inisyatiba ukol sa pangunahing prinsipyo ng Saligang batas ng Italya, at ang halaga ng Estado at ng mga batas nito Scolastic integration Mga inisyatiba sa loob at labas ng paaralan para […] More