Undocumented parents, maaari bang dalhin ang anak sa pediatrician

Ako at ang aking asawa ay irregular o undocumented sa Italya. Nais naming malaman kung ang aming mga anak ay maaaring magpagamot at magkaroon ng sariling pediatrician.

Roma – Oktubre 4, 2012 – Ayon sa batas sa Italya, ang mga minors ay sumusunod sa legal na katayuan ng mga magulang. Samakatwid, kung ang mga magulang ay undocumented, ang mga anak ay undocumented din.

Halimbawa, sa Immigration Act (TU), ang mga dayuhang menor de edad ay hindi maaaring bigyan ng order of expulsion maliban na lamang kung ang magulang o ang custody ay napatalsik ng bansa. Gayun din para sa health assistance, ang irregular minors, sa kabila ng nasyunal at internasyunal na mga batas, ay mayroong access ditto ngunit may ilang limitasyon.

Health assistance para sa mga regulars

Kung ang mga magulang ay regular sa pananatili sa bansa at mayroong dokumentasyon na nagpapahintulot upang magpatala sa SSN Servizio Sanitario Nazionale o National Health Services, ay maaaring magkaroon ng health assistance at magkaroon ng pediatrician hanggang sa edad na 14 mula sa pamahalaan.

Tandaan na ang pagpapatala sa SSN ay batay sa uri ng permit to stay. Maaaring obbligatory o optional ito.

Health assistance para sa mga irregulars

Sa kasalukuyan, ang batas ay pinahihintulutan sa health assistance ang mga dayuhang irregulars sa mga urgent at necessary medications lamang. Partikular, ang artikulo 35 ng D. Lgs. 286/98 ay nagsasaad na ang mga hindi regular na dayuhang nasa bansa, ay pagkakalooban ng outpatient treatment, hospitalization, urgent o necessary medications, emergencies, maging recovery sa sakit at anumang casualties.

Para sa urgent medications ay nangangahulugan na hindi maaaring ipagpaliban ngunit walang anumang panganib sa buhay o pinsala sa kalusugan ng tao.
Para naman sa necessary medications ay nangangahulugan ng health services, diagnosis, theraphies sa karamdamang hindi mapanganib at hindi nangangailangan ng assistance sa lalong madaling panahon, ngunit sa paglipas ng panahon ay maaaring humantong sa mas malalang pinsala sa kalusugan o maging mapanganib sa buhay (komplikasyon, chronicity o worsening).

Sa Artikulo 35 pa rin ay hayagang nasasaad na "Ang pagkakaroon ng access sa mga serbisyo sa kalusugan ng mga irregulars ay hindi magbibigay ng anumang uri ng pag-uulat sa mga awtoridad, maliban na lamang sa mga kaso kung saan ang health assistance ay ipinag-uutos ng awtoridad."

Ang mga irregulars o undocumented ay maaaring pagkalooban ng STP card na isnag uri ng declaration kung saan matatagpuan ang mga basic personal datas. Ito ay mayroong 6 na buwang validity at renewable. Sa pamamagitan nito ay maaaring magkaroon  ng access sa lahat ng health assistance.

Health assistance sa mga irregular minors

Ang kalusugan ng mga minors kahit pa undocumented ay pinangangalagaan, bukod pa sa TU o Immigration Act ng Italya gayun din ng Convention sa mga Karapatan ng mga Bata, na partikular na binanggit sa TU.

Ang mga irregular minors ay mayroong karapatang tumanggap ng mga urgent at necessary medications, gayun din ng lahat ng obligatory vaccination ng Italya.

Kahit na hindi maaaring magkaroon ng pediatrician, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga miyembro ng pamilya ng minors ay maaaring sumangguni at tumanggap ng health assistance sa consultorio familiare ng mga ASL kung saan maaaring tumanggap din ng mga check-up sa pediatrician at ilang mga serbisyo tulad ng weight control, feeding advice, hygiene, medications at iba pa.

Sa ASL ng bawat lalawigan ay matatagpuan ang mga detalyadong impormasyong kinakailangan para sa kalusugan ng mga minors at ng mga pamilya.