in

Dalawang magka-ibang address, maaari ba sa ricongiungimento familiare?

Magandang umaga po sa inyo, ako po ay isang colf at naka live-in sa aking employer at nais ko pong kunin ang aking asawa at anak sa Pilipinas. Hindi ko sila maaaring patirahin sa bahay ng aking employer at ako po ay uupa ng apartment para sa kanila. Magiging problema po ba ito?

Pebrero 15, 2013 – Mahalaga sa pag-proseso ng family reunification ang pagkakaroon ng angkop na tirahan batay sa hinihingi ng batas, at kinakailangan ang pagkakaroon ng tinatawag na certificato di idoneità alloggiativa. Bukod dito, ayon sa Circular 1575/2008 ng Ministry of Interior, ay tinatanggap kung ang aplikante ay magbibigay ng address na iba sa kanyang tinitirahan, sa kasong ang aplikante ay lilipat kasama ang mga mahal sa buhay sa kanilang pagdating sa bagong address gayun din kung sakaling ang tirahan ay para lamang sa mga mahal sa buhay na darating.

Isa pang mahalagang requirements ay ang sahod na buhat sa marangal na paraan at hindi maaaring bababa sa halaga ng social benefit (assegno sociale) na itinalaga ng batas sa taong isinumite ang aplikasyon (para sa taong 2013 ay itinalaga ang € 5750) at tataas ng kalahati sa bawat miyembro ng pamilya na kukunin. Kung kukunin ang dalawang miyembro ng pamilya, ang sahod ay dapat na katumbas ng doble ng halaga ng social benefit. Para sa mga colf ang mga dokumento na isusumite para mapatunayan ang sahod ay ang sumusunod: xerox copy ng mga postal bills ng kontribusyon (bollettini Inps), ang pagrereport ng employment (denuncia di lavoro), at ang deklarasyon ng employer na nagpapatunay ng kasalukuyang pananatili sa trabaho.

Ang proseso para sa pag-aaplay ng nulla osta al ricongiungimento familiare ay dapat gawin online sa pamamagitan ng isang link ng Ministry of Interior https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp kung saan dapat mag-log on at sumunod sa mga instruction. Dapat gamitin ang form S o ang modello S.

Ipinapaalala na ayon sa art. 29 ng d.lgs. 286/98, ay maaaring kunin ng isang non-EU national na mayroong balidong permit to stay (carta o di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, religiosi o per motivi familiari, na balido ng hindi bababa sa isang taon) at mag-aplay para sa nulla osta o entrance permit ng mga miyembro ng pamilya.

Rosella – “Lo studio è e sarà una costante nella mia vita”

Halos 1,000 na, lumabag sa gun ban