in

Colf, mawawalan ba ng trabaho sa kaso ng pagkakasakit?

Ako ay isang caregiver. Nais kong mamahinga ng ilang araw o kunin ang aking sick leave dahil masama ang aking pakiramdam. Ako ay nag-aalala na baka matanggal ako sa trabaho kung sakaling ako ay magkasakit. May karapatan ba ako sa sick leave at hindi matanggal sa trabaho?

 

Agosto 5, 2016 – Sa National Collective Contract for Domestic Job ay nasasaad ang mga patakaran sa kaso ng pagkakasakit. Ang contratto collettivo nazionale del settore domestico ay ang nagtakda sa karapatan ng kasambahay na mapanatili ang trabaho sa panahon ng pagkakasakit ngunit ang panahon ay nagbabago batay sa haba ng panahon ng serbisyo o anzianità.

Narito ang detalye:

–    Kapag nalampasan ang panahon ng pagsubok o ang tinatawag na periodo di prova (sa kaso ng bagong empleyo) o sa mga nagta-trabaho hanggang 6 na buwan, ang trabaho ay mapapanatili hanggang 10 araw ng sick leave;
–    Kung ang kasambahay naman ay na-empleyo ng higit sa 6 na buwan hanggang 2 taon, ang araw upang mapanatili ang trabaho ay 45 araw;
–    Kung ang kasambahay naman ay na-empleyo ng higit sa 2 taon, ang araw upang mapanatili ang trabaho ay 180 araw

Ngunit kung ang sakit ng kasambahay ay cancer (oncologico), ang panahong itinakda upang mapanatili ang trabaho ay tumataas ng 50%. Mahalagang ang karamdaman ay pinatutunayan sa pamamagitan ng setipikasyon buhat sa local health office o ASL na sumasakop sa tirahan.

Ang mga panahong nabanggit ay kinakalkula batay sa tinatawag na anno solare. Ito ay nangangahulugan na kung ang kasambahay ay nagkasakit sa buwan ng Hunyo, ang sick leave ay kinakalkula hanggang sa Hunyo ng susunod na taon.

Sa kasong ang sick leave ay lumampas sa itinakda, ang employer ay maaaring tapusin ang empleyo ng kasambahay dahil sa tamang dahilan (giusta causa). Ipinapaalala na ang panahon ng pagsubok (prova) at ang abiso sa trabaho (preavviso) ay inihihinto sa panahon ng pagkakasakit.

Binibigyang-diin na ang kasambahay na maysakit ay may obligasyong sabihan ang employer sa tamang panahon, o bago simulan ang oras na nakatakda para mag- trabaho, maliban na lamang sa pagkakaroon ng hindi maiiwasang pangyayari. Bukod dito, ang obligasyong ipakita ang medical certificate upang bigyang katwiran ang pagliban dahil sa pagkakasakit ay dipende kung ang kasambahay ay naka-live in o hindi sa employer.

BLUE FALCON Montecatini 1st Bowling Tournament, tagumpay

CROCOBURGER dinudumog sa EXPO 2015 Milan