in

Carta di Soggiorno isyu sa ibang bansa ng EU, maaari bang magtrabaho sa Italya?

Magandang umaga, ang aking kaibigan buhat sa France ay mayroong EC long term residence permit. Sa ngayon sya ay nasa Italya at nais magtrabaho dito. Ano po ang pwede nyang gawin?

Rome – Dec 17, 2012 – Ang dayuhan na nagtataglay ng EC long term residence permit o carta di soggiorno na inisyu ng isang Member State, ay maaaring magtrabaho sa ibang bansa ng Europa. Ito ay itinalaga ng European Directive n. 2003/109/CE at ipinatutupad sa Italya sa pamamagitan ng D.Lgs. n. 3 ng 2007.

Dapat na isaalang-alang na ang Directive ay nagbibigay ng pagkakataon, sa limitadong bilang ng mga dayuhan na mayroong EC long term residence permit na inisyu ng ibang State members, ang magtrabaho o ang magbukas ng negosyo bilang entrepreneur sa Italya. Ang limitasyong ito, nasasaad sa Artikulo 9bis ng Immigration law, ay naa-ayon din sa yearly quotas na ginagawa ng Gobyerno sa pamamagitan ng decreto, kung saan nagtatalaga ng bilang ng mga workers na papasok ng Italya para magtrabaho (c.d. decreto flussi).

Ang huling Mini-decreto flussi, inilathala sa Official Gazzette noong Nov. 22, ay nagtalaga ng quotas upang makapasok ang mga carta di soggiorno holders na inisyu ng isang Member State, para makapag-trabaho sa Italya.

Nakalaan ang 750 quotas, kung saan ang 500 ay para sa subordinate jobs at 250 naman para sa mga entrepreneurs.

Procedure

Kailangang mag log on sa website ng Ministry of Interior (www.interno.it), mag-rehistro at ipadala online ng aplikasyon para sa working permit para sa subordiante job o para masuri ang pagkakaroon ng mga requirements bilang entrepreneur.

Sa website ng Ministry, bukod sa mga forms na dapat ipadala online, ay matatagpuan rin ang PDF files kung saan makikita ang mga paliwanag ukol sa pagpi-fill up at pagpapadala ng nasabing aplikasyon.

Subordinate job

Sa kasong ang worker ay nais na maging subordinate worker, ang aplikasyon ay dapat ipadala ng employer gamit ang form LS, kung saan isusulat ang datas ng worker at ng employer (gayun din ang number ng carta di soggiorno at ang petsa ng pagpasok sa Italya), ang uri ng trabaho at antas ng kontrata. Ang employer, sa ganitong punto ay mangangakong sasagutin ang anumang gastusin sa pagpapabalik sa worker sa sariling bansa sa kaso ng expulsion gayun din, na gagawin ang anumang komunikasyon sa mga pagbabago ukol sa kontrata at trabaho.  

Ang aplikasyon, pagkatapos, ay ipapadala naman sa Sportello Unico per l’Immigrazione na magsusuri sa mga ito kung walang anumang hadlang, tatawagan ang employer at worker para sa issuance ng working permit (nulla osta), at ibibigay sa worker ang mga form para sa request ng first issuance ng permit to stay.

Tulad ng nababanggit sa isang Circular ng Ministry of Interior (Peb 16, 2012) ay ibibigay ng awtoridad ang isang ordinaryong permit to stay sa dayuhan, batay sa uri ng trabaho.

Isang komunikasyon ang ipapadalarin sa Member State na nag-isyu ng EC long term residence permit ukol sa pag-iisyu ng isang ordinaryong permit to stay ng Italya.

RH Bill, aprubado na ng Senado

Resolution 2962, inihain sa Kamara laban kay Justin Bieber