Ano ang angkop na tirahan para sa ricongiungimento familiare?

Ang pagkakaroon ng angkop na tirahan ay isa sa pangunahing requirements ng Ricongiungimento Familiare ng miyembro ng pamilya. Ang mga kinakailangang dokumento ay ang mga sumusunod: Kopya ng ‘contratto di locazione’, kung umuupa ng appartment. O kopya ng ‘contratto di comodato gratuito’ kung libre at patira sa isang appartment. O kopya ng ‘proprietà di alloggio’ kung … Continue reading Ano ang angkop na tirahan para sa ricongiungimento familiare? More