in

Ako ay nag-aplay ng Italian citizenship, magiging Italians din ba ang aking mga anak?

Ako ay nagsumite ng aplikasyon for italian citizenship. Kung maaaprubahan ito, ang aking mga anak, 16 at 9 anyos ay magiging Italian citizens din ba?

Sa aplikasyon ng citizenship, ay kasabay ring ginagawa ang deklarasyon ng family composition ng miyembro ng pamilya na kapisan o naninirahan na kasama ng aplikante. Ang mga anak ay maaari ring maging naturalized italian, kasabay ng mga magulang, batay sa ‘panahon‘ kung kailan ganap na magtatapos ang pagsusuri sa aplikasyon. Ngunit ang mga anak na menor de edad ay awtomatikong Italian citizen.

Una sa lahat ay nagiging ganap na italyano lamang ang aplikante makalipas ang unang araw ng panunumpa ng katapatan. Ito ay nangangahulugan na kahit natanggap na ng aplikante ang decreto ng italian citizenship ngunit sa loob ng anim na buwan ay hindi gagawin ang panunumpa, ang aplikante ay hindi pa rin italian citizen.

Dahil dito ang mga anak na menor de edad na kapisan at regular na naninirahan sa Italya ay nagiging Italyano rin kasabay ng magulang makalipas ang 1 araw matapos manumpa. Ito ang panahong nasasaad kung kailan ang mga anak ay hindi pa dapat na 18 anyos at hindi sa araw ng paglabas ng dekreto.

Iba naman ang kaso ng mga anak na kabilang sa family composition, na regular na kabilang sa deklarasyon sa aplikasyon, na nagiging 18 anyos bago pa man gawin ang panunumpa. Sa katunayan, sa ganitong pagkakataon, ang mga anak na may sapat na gulang ay hindi magiging Italyano kasabay ng magulang.

Gayunpaman, ay maaaring mag-aplay ng italian citizenship makalipas ang limang taon ng residensya sa Italya, panahong binibilang isang araw makalipas ang panunumpa. Sa kasong ito ang aplikasyon ay isusumite sa parehong requirements ng sahod ng aplikasyon ng Italian citizenship by residency batay sa artikulo 9 ng batas 91/92.

 

ni: D.ssa Maria Elena Arguello

isinalin sa tagalog: PGA

Colf, may medical check-up. Paano ang trabaho?

Pambansang Pagkilos at Selebrasyon para sa Araw ng Paggawa, sa Bologna Idinaos