More stories

 • in

  Dichiarazione di presenza, sino ang dapat gumawa nito sa Italya? 

  Ang mga dayuhang mamamayan na papasok sa bansang Italya upang manatili sa maikling panahon, halimbawa para sa turismo, negosyo o pag-aaral, ay hindi kailangang mag-aplay para sa permesso di soggiorno, dahil ang pananatili sa Italya ay hindi aabot ng tatlong buwan o maaaring mas maikling panahon pa kaysa sa nasasaad sa entry visa. Sa ganitong […] More

  Read More

 • permesso-lungo-soggiornanti-ako-ay-pilipino
  in

  Aggiornamento Permesso di Soggiorno UE, kailan dapat gawin? Anu-ano ang mga requirements?

  Ang permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti o EC long term residence permit, kilala din sa dating carta di soggiorno, ay isang uri ng dokumento na ibinibigay sa mga dayuhang permanenteng naninirahan sa isa sa mga bansa ng European Union at nakakatugon sa mga itinalagang kundisyon ng batas. Indefinite o walang limitasyon ang validity […] More

  Read More

 • in

  Permesso di soggiorno, dapat bang dala palagi ang orihinal?

  Ang mga opisyal ng Public Security ay may obligasyong suriin ang pagiging regular ng mga dokumento ng mga dayuhan sa pamamagitan ng pagkokontrol sa mga ito. Samakatwid, lahat ng mga dayuhan ay obligadong dalhin palagi at ipakita sa oras ng nasabing kontrol, ang permesso di soggiorno at/o ang balidong identification document.  Anuman ang dahilan ng […] More

  Read More

 • Hot

  in

  Lettera d’invito per turismo, ano ito?

  Ang regular na dayuhan na naninirahan sa Italya ay maaaring imbitahan para sa maikling panahon ang kamag-anak sa Italya sa pamamagitan ng isang deklarasyon na tinatawag na “lettera d’invito”. Ano ang dapat gawin ng isang dayuhan o isang Italian citizen na nais imbitahan ang miyembro ng pamilya o kamag-anak sa Italya? May pagkakataong ang regular na dayuhan […] More

  Read More

 • in

  Ang Certificazione Unica para sa Dichiarazione dei Redditi ng mga colf? Ano ito?

  Ang mga colf at caregivers sa Italya ay may karapatang makatanggap ng Certificazione Unica (dating CUD) mula sa employer na kailangan sa paggawa ng tax return o dichiarazione dei redditi. Ito ay hindi tumutukoy sa form mula sa Agenzia dell’Entrate ngunit sa isang dichiarazione sostitutiva. Narito kung ano ito at kung ano ang nilalaman nito. Ano ang Certificazione Unica para […] More

  Read More

 • Ako ay Pilipino
  in

  Colf, anong buwis ang dapat bayaran? 

  Kahit ang mga colf, caregivers at babysitters ay kailangang magbayad ng buwis o ang tinatawag na ‘imposte’. Narito kung anu-anong mga buwis ang kailangang bayaran ng mga domestic workers sa Italya.  Katulad ng lahat ng mga workers, kahit ang mga domestic workers ay kailangang magbayad ng buwis, ngunit kadalasan ay nagkakaroon nang hindi pagkakaunawaan ukol […] More

  Read More

 • kit-postale-ako-ay-pilipino
  in

  Expired ang permesso di soggiorno, nanganganib ba ang employer? 

  Kinakailangan ang pagkakaroon ng permesso di soggiorno ng dayuhan upang makapagtrabaho sa Italya. Tandaan na hindi lahat ng uri ng permesso di soggiorno ay nagpapahintulot makapag-trabaho o nagpapahintulot ngunit may mga limitasyon. Gayunpaman, kung ito ay na-renew sa loob ng itinakdang panahon, o sa loob ng 60 araw pagkatapos ng expiration date nito, ay maaaring […] More

  Read More

 • in

  Assegno Unico e Universale, kailan matatanggap? 

  Simula sa buwan ng Marso 2022 ay papalitan ng Assegno Unico e Universale 2022 ang iba pang mga benepisyo para sa mga dependent na anak hanggang 21 anyos. Ito ay matatanggap kada buwan sa pamamagitan ng bank transfer mula sa Inps, matapos ang aplikasyon. Ang halaga ng assegno unico ay batay sa ISEE na inilathala ng Inps online.  Ngayong Marso matatanggap ang Assegno Unico […] More

  Read More

 • Ako Ay Pilipino
  in

  Maaari bang magtrabaho sa ibang bansa sa EU ang may permesso di soggiorno na inisyu sa Italy?

  Ang permesso di soggiorno na inisyu ng isang estado ng European Union (samakatwid, kasama ang Italya) ay hindi palaging nagpapahintulot na makapagtrabaho din sa ibang bansa. Sa Italya, karaniwang ang tinatawag na “ordinaryong” permesso di soggiorno (para sa trabaho, pag-aaral, pamilya, assistance sa menor de edad, religious, unemployed, asylum at iba pa) ay nagpapahintulot makapag-trabaho sa […] More

  Read More

 • in

  Hindi bayad ang kontribusyon sa Inps, paano ang renewal ng permesso di soggiorno?

  Ayon sa batas ng Italya, ang sinumang nagta-trabaho sa anumang sektor ay dapat magbayad ng social contributions. Sa kaso ng mga dayuhan, ito ay kinakailangan upang manatili sa bansa at batayan ito sa issuanceat renewalng permit to stay. Sa katunayan, sa pagkakataong magkulang sa mga requirementsna kinakailangan para manatili sa Italya, ang issuance at renewal ng permit to stayay maaaring tanggihan batay sa artikulo 5 ng D.Lgs. 286/98. […] More

  Read More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.