I REMIT, may naging bisitang pandangal sa kanilang anibersaryo!

alt

 

Ginanap kahapon ika-17 ng Aprile ang unang taon ng anibersayo ng IREMIT Europe Remittance Consulting Srl na mattagpuan sa Via Firenze n. 3 sa Roma. Naging bisitang pandangal sa nasabing pagdiriwang si Senator Bong Bong Marcos at ang buong pamilya nito na pinanabikan ng mga kliente ng nasabing money transfer.