Italian citizenship by marriage, sino at paano mag-aplay?

Batay sa artikulo 5, talata L ng Batas 91/92, ang asawa – dayuhan man o stateless person – ng isang italian citizen, ay maaaring magkaroon ng Italian citizenship kung matutugunan ang mga kundisyong hinihingi ng batas.  Narito ang detalye kung sino ang maaaring mag-aplay ng Italian citizenship by marriage, paano gawin ang aplikasyon, ang mga … Continue reading Italian citizenship by marriage, sino at paano mag-aplay? More