Assegno Unico Temporaneo, aplikasyon simula July 1, 2021

Inilathala ng Inps, sa pamamagitan ng isang komunikasyon bilang 2371 noong June 22, 2021, ang mga requirements sa pag-aaplay ng Assegno Unico Temporaneo (bago tuluyang ipatupad ang Assegno Unico e Universale sa susunod na taon), para sa sinumang hindi nakakatanggap ng Assegno al Nucleo Familiare (ANF), tulad ng mga self-employed at mga unemployed.  Ayon sa … Continue reading Assegno Unico Temporaneo, aplikasyon simula July 1, 2021 More