Ano ang Assegno Sociale at bakit importante ang halaga nito para sa mga dayuhan?

Ang assegno sociale o social allowance ay isang benepisyo na nakalaan sa lahat ng mga matatanda na mababa ang kita at higit na nangangailangan.      Ang assegno sociale ay isang welfare benefit na kinikilala ng batas ng Italya sa sinumang makakatugon sa mga requirements nito kahit hindi nakapaghulog o nakapagbayad ng kinakailangang kontribusyon para … Continue reading Ano ang Assegno Sociale at bakit importante ang halaga nito para sa mga dayuhan? More