More stories

 • Ako Ay Pilipino
  in

  Ano ang Rimpatrio Volontario Assistito o Assisted Voluntary Return and Reintegration?

  Ang Rimpatrio Volontario Assistito o Assisted Voluntary Return and Reintegration ay isang programa ng gobyerno sa Italya na sumasaklaw sa kusang-loob o bolontaryong pagnanais ng mga dayuhan at/o ng kanyang pamilya na bumalik sa sariling bansa. Layunin ng programa na tumulong sa mga third country nationals, sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong, suporta at serbisyo sa mga dayuhan sa pre-departure bago lumisan ng Italya at […] More

  Read More

 • in

  Green Pass para sa mga naghihintay ng Regularization, narito kung paano

  Ang Green Pass, o ang sertipikasyon na nagpapatunay ng pagbabakuna – sa Italy o sa ibang bansa – ay maaaring makuha sa pamamagitan ng SPID (digital identity), electronic identity card, health card, o IO app.  Narito ang mga tagubiling ibinigay ng Ministry of Health:  https://io.italia.it/certificato-verde-green-pass-covid Para sa mga dayuhang naghihintay ng Regularization  Ang mga dayuhang undocumented […] More

  Read More

 • in

  Sino ang exempted sa pagkakaroon ng Green Pass?

  Hindi lahat ng mga mamamayan ay kinakailangang magkaroon ng Green pass. Tulad ng nasasaad sa Circular ng Ministry of Health, mayroong mga exemption na isinasaalang-alang, partikular ang mga hindi maaaring mabakunahan dahil sa kalusugan. Narito ang mga dapat malaman.  Sa Italya, ang Green pass ay ibinibigay sa mga nabakunahan kontra Covid19, sa mga gumaling mula sa sakit na Covid19 sa […] More

  Read More

 • in

  Board ang lodging: kailan binabayaran sa domestic job

  Bukod sa sahod o suweldo, ang mga colf at badante sa Italya ay may karapatang matanggap ang vitto e alloggio o ang board and lodging.  Partikular, ang mga ‘conviventi’ o naka live-in ay may karapatan sa meal o pagkain upang masigurado ang isang malusog at sapat na diyeta at lodging o pabahay dahil may karapatan sa […] More

  Read More

 • in

  Ferie non godute sa domestic job

  Ang mga domestic workers sa Italya tulad ng colf, caregivers at babysitters ay may karapatan sa 26 na araw ng ferie o bakasyon, anuman ang haba ng oras o gaano man ang tagal ng serbisyo sa trabaho.  Basahin din: Kailan ang bakasyon o ‘ferie’ ng mga colf? Ferie o bakasyon ng mga colf, paano kinakalkula? […] More

  Read More

 • in

  Prova o probation period sa domestic job, paano at gaano katagal?

  Ang probation period o ang tinatawag sa wikang italyano na ‘prova’ ay nasasaad sa batas, partikular sa CCNL sa domestic jobs at samakatwid, ito ay ipinatutupad sa mga colf, caregivers at babysitters.  Una sa lahat ay mahalagang linawin na ang employer ay kailangang gawin ang comunicazione di assunzione sa Inps, online o sa pamamagitan ng contact center, kahit pa nais nito na sumailalim ang colf sa prova.  Ang rapporto di lavoro ay nagsisimula sa unang araw matapos […] More

  Read More

 • in

  Status ng aplikasyon ng Italian citizenship, sa pamamagitan ng App IO

  Sa pagkakaroon ng SPID ID o Sistema Pubblico d’Identità Digitale na tumutukoy sa digital ID ay magpapahintulot sa pagsusumite ng aplikasyon online ng italian citizenship at kahit sa pagsusuri din ng estado ng nito. Sa katunayan, ilang buwan pa lamang ang nakakaraan, ay ipinagbigay-alam ng Ministry of Interior na esklusibong sa pamamagitan lamang ng digital identity magkakaroon ng italian citizenship.   Bukod sa angkop na […] More

  Read More

 • in

  Green pass sa domestic job, narito ang FAQs

  Naglathala ang ASSINDATCOLF, ang asosasyon ng mga employers sa domestic job sa Italya, ng FAQs na naglilinaw ukol sa pagpapatupad ng Green pass sa sektor simula Oct 15, 2021. Narito ang mga katanungang binigyang linaw Ano ang dapat gawin kung ang domestic worker ay walang Green Pass? Simula October 15, 2021, kung ang domestic worker […] More

  Read More

 • in

  Lunch break sa domestic job, para din sa mga colf na hindi ‘conviventi’

  Ang mga colf, baby sitter at caregivers ay may karapatan sa lunch break. Sa Italya, hindi lamang ito nakalaan para sa mga conviventi o naka-lived in kundi pati ang mga nagta-trabaho ng lungo orario mula anim na oras araw-araw.  Ito ang nasasaad sa artikulo 14 ng Contrato Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico kung saan tinalakay ang […] More

  Read More

 • in

  Permesso di soggiorno per residenza elettiva, ano ito?

  Ang mga non-EU nationals na kayang suportahan ang sariling pangangailangan na hindi kailangan ang mag-trabaho, mayroong permit to stay na ang validity ay hindi bababa sa 1 taon (trabaho, pam-pamilya at iba pa) at hindi na kwalipikado sa renewal ng nasabing dokumento dahil sa kawalan ng mga requirements nito, ay maaaring mag-request ng conversion sa permesso […] More

  Read More

 • in

  Menor de edad, maaari bang magtrabaho sa Italya? Ano ang nasasaad sa batas?

  Ang mga dayuhang menor de edad na regular na naninirahan sa Italya, nangangahulugang mayroong regular na permesso di soggiorno, ay maaaring mag-trabaho sa Italya ayon sa itinakdang regulasyon para sa pagta-trabaho ng mga menor de edad. Inilathala ng Integrazione Migranti ng Ministry of Labor ang ilang mahahalagang FAQs ukol sa pagtatrabaho ng mga menor de […] More

  Read More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.