in

Decreto flussi 2019: Ihanda ang aplikasyon, narito ang mga forms

Simula kahapon ay maaari ng sagutan online ang mga aplikasyon sa website ng Ministry of Interior:  http://domanda.nullaostalavoro.dlci.interno.it para sa pagpasok sa bansa ng 30,850 non-European workers; kabilang dito ang mga manggagawang nasa bansa na at maaaring mag-convert ng hawak na permit to stay at ang mga nasa sariling bansa at may posibilidad na magtungo ng Italya para maging seasonal workers.

Para sa non-seasonal at conversion ng mga permit to stay ay magsisimula ng alas 9 ng umaga ng April 16, 2019. Habang ang para sa employment ng mga seasonal workers naman ay magsisimula ng alas 9 ng umaga ng April 24, 2019. Ang pagsusumite ng aplikasyon ay nakatakda hanggang Dec. 31, 2019.

Para sa access sa website ay kinakailangan ang SPID ID. Pagkatapos ay i-click ang “Sportello Unico Immigrazione“, pagkatapos ay “Richiesta moduli”.

Narito ang iba’t ibang application forms para sa Decreto Flussi 2019:

  • Modelli A at B para sa mga workers na residente sa Argentina, Uruguay, Venezuela at Brazil na Italian origins.
  • Modello C-Stag para sa aplikasyon ng Nulla Osta al lavoro stagionale.
  • Modello VA para sa conversion mula permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale sa permesso di lavoro subordinato;
  • Modello VB para sa conversion mula permessi di soggiorno per lavoro stagionale sa lavoro subordinato;
  • Modello Z para sa conversion mula permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale sa lavoro autonomo;
  • Modello LS para sa conversion mula EC long term residence permit na inisyu sa ibang EU country sa permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  • Modello LS1 para sa aplikasyon ng Nulla Osta per lavoro domestico para sa mga dayuhang mayroong EC long term residence permit;
  • Modello LS2 para sa conversion mula EC long term residence permit na inisyu sa ibang EU country sa lavoro autonomo;
  • Modello BPS para sa aplikasyon ng Nulla Osta sa hiring na nakalaan sa mga special projects

 

Access online sa Sportello Unico Immigrazione, sa pamamagitan ng Spid lamang

Paano makakapasok sa Italya para sa trabaho?