Halos 32,000 aplikasyon para sa Regularization – Ministry of Interior

Inilathala ng Ministry of Interior ang unang opisyal na ulat ukol sa Regularization. 9 sa bawat 10 aplikasyon ay para sa mga colf at badante, sa humigit kumulang na 32,000 aplikasyon. Halos 30,000 aplikasyon mula sa mga employer na nais gawing regular ang employment at halos 1,000 aplikasyon naman mula sa mga dayuhan para magkaroon … Continue reading Halos 32,000 aplikasyon para sa Regularization – Ministry of Interior More