Green Pass sa pagpasok sa mga restaurants at bars? Pinag-aaralan sa Italya

Green pass sa Italya sa mga restaurants, bar at public¬†transportation tulad sa France?¬†Isang hakbang na pinag-aaralan din sa Italya sa pagbabadya ng muling pagtaas ng mga kaso at pagkalat ng Delta variant.¬† Dahil ang Green Pass ay magbibigay ng higit na kalayaan sa mga bakunado, makakahikayat sa mga nagdadalawang-isip hanggang sa kasalukuyan para magpabakuna at … Continue reading Green Pass sa pagpasok sa mga restaurants at bars? Pinag-aaralan sa Italya More