in

Bonus Vacanze 2021, nilalaman ng DL Ristori

ako-ay-pilipino

Sa pamamagitan ng decreto Ristori ay nagbabalik ang Bonus Vacanze para sa taong 2021. Ito ay ayon sa ulat ng La legge per tutti. 

Matatandaang ang Bonus Vacanze 2020 ay nilalaman ng dl Rilancio upang muling ilunsad ang turismo matapos ang ilang buwan ng lockdown at matulungang maitaguyod muli ang sektor na higit na apektado ng pandemya. Ang bonus ay nakatalagang magamit hanggang bago magtapos ang taong 2020.

Sa taong 2021, ang bonus ay maaaring gamitin hanggang June 30, sa parehong kundisyon ng nauna. Maaaring mag-aplay ang isang miymebro ng pamilya, para sa buong pamilya. Nananatili rin ang mga unang itinalagang halaga nito:

  • € 150,00 para sa pamilya na may isang miyembro lamang;
  • € 300,00 para sa pamliya na may 2 miyembro;
  • € 500,00 para sa pamliya na may 3 o higit pang miyembro. 

Ang mga pamilya na mayroong itinakdang halaga ng ISEE ay maaaring mag-aplay matapos maitaguyod ang mga pamamaraan nito hanggang December 31, 2020.

Para sa aplikasyon ay kailangang hintayin ang paglabas ng Implementing rules and Guidelines. 

Uuwi ng Pilipinas? Narito ang Gabay para sa mga Returning Filipinos

Arte Creativa Filippina, nagdaos ng munting eksibit sa Bologna