Category - Samut sari

Samut sari

INA, dakila ka!

Sa pinakadakilang tao sa ating buhay, ang ating INA! Sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng...