Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

24
Fri, Mar

Nakuha ko na ang aking renewed permesso di soggiorno per motivi familiari at aking napansin ang nakasulat dito na “perm. unico lavoro”. Sa pamamagitan po ba nito ay maaari akong magtrabaho sa ibang EU country?

Magandang araw po. Ako ay isang Pilipina at kasalukuyang undocumented sa Italya. Nais po ng aking employer na gawin akong regular sa pamamagitan ng decreto flussi 2017? Hindi po ba dapat ay regularization? Ano po ang pagkakaiba ng dalawa?

Ako ay nag-trabaho bilang colf ng maraming taon ngunit ako ay nawalan ng trabaho. Nais ko pong malaman ang proseso sa pag-aaplay at anu-ano ang mga requirements para makatanggap ng unemployment benefit o assegno di disoccupazione.

Kahit tinanggal na ang kontribusyon para sa issuance at renewal ng permit to stay, ang dokumento ay hindi libre at nananatiling mayroong dapat bayaran. 

Ako po ay mayroong carta di soggiorno na inisyu limang taon na ang nakakaraan. Dapat ko bang gawin ang domanda di aggiornamento? 

Magandang umaga. Nakakita ako ng isang apartment na uupahan at nais kong malaman kung sino ang dapat magbayad ng registration fee ng kontrata nito, mga bills, ang condominium fees at ang maintainance ng apartment. Ano po ang nasasaad sa batas? 

Ako ay nagpunta ng Italya upang bisitahin ang aking mga kamag-anak. Ang aking enrty visa ay balido lamang ng 90 days ngunit nais kong manatili pa. Ano ang aking dapat gawin upang ma-extend ito? 

Ako ay isang undocumented. Ang aking kasintahan ay isang Italian at nais naming magpakasal. Ano ang aming dapat gawin? 

Matagal akong nag-trabaho sa Italya at malapit na akong mag-retiro. Ano ang mangyayari sa aking permit to stay?

Ako ay regular na nagta-trabaho sa Italya. Ang aking anak, 21 anyos, ay nasa Pilipinas, kasalukuyang walang trabaho at aking sinusustentuhan. Maaari ko ba syang petisyunin?

Gusto kong papuntahin dito sa Italya ang aking ama. Anu-ano po ang mga requirements para sa family reunification ng isang magulang? 

Natuklasan ko na ang aking tessera sanitaria ay malapit na ang expiration date, kasabay ng aking permit to stay. Ano ang proseso upang ma-renew ko ito? Ako po ba ay mananatiling nakatala sa Servizio Sanitario Nazionale o SSN?