Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

16
Wed, Aug

Nasasaad sa bagong decreto vaccini 2017, simula sa susunod na pasukan ang mga magulang ay obligasyong magsumite ng dokumentasyon ukol sa bakuna ng mga anak.

Ako ay nag-renew ng aking permit to stay per lavoro subordinato ngunit kailangang kong magpunta sa Germany para bisitahin ang aking Mamma na may sakit. Cedolino lamang po ang aking hawak sa ngayon. Ano po ang pwede kong gawin?

Ang aking anak ay dumating sa Italya menor de edad pa lamang at  ngayon ay 18 anyos na sya, paano na ang kanyang permit to stay? Paano na ang kanyang pag-aaral? 

Ako ay nag-trabaho bilang colf ng maraming taon ngunit ako ay nawalan ng trabaho. Nais ko pong malaman ang proseso sa pag-aaplay at anu-ano ang mga requirements para makatanggap ng unemployment benefit o assegno di disoccupazione.

Ano po ang ibig sabihin ng ‘iscrizione anagrafica’? Paano po ito gagawin? Mahalaga ba ito? 

Ang issuance ng entry visa ay karaniwang napapailalim sa pagbabayad ng halagang nagbabago batay sa uri ng visa na inaaplay. Narito ang mga uri ng enrty visa. 

Ako ay nagta-trabaho bilang kasambahay o domestic worker maraming taon na sa iisang employer. Sa taong ito, sa unang pagkakataon ay hiniling ng aking employer na  sumama ako sa kanya sa ibang lungsod sa loob ng isang buwan para sa kanyang bakasyon. Ito ba ay bahagi ng aking obligasyon bilang manggagawa?

 

Ako ay umuwi ng Pilipinas dahil sa matinding karamdaman ng aking ama. Sa dahilang ito, hindi ako nakapag-aplay ng renewal sa nalalapit na expiration ng aking permit to stay. Paso na ang aking dokumento at nais ko pong bumalik sa Italya. Ano po ang dapat kong gawin? 

Matagal na akong naninirahan sa Italya at ikinasal sa isang Italian citizen. Ako po ay nag-aplay ng carta di soggiorno at aking nalaman na mayroong dalawang uri nito. Ano po ba ang mga ito at ang pagkakaiba nito?

Mayroon akong EC long term residence permit at aking naisip kamakailan ang pagbabakasyon sa Pilipinas ng matagal na panahon. Sa akin bang pagbalik sa Italya ay balido pa rin ito o maaaring pawalang-bisa makalipas ang itinakdang panahon? 

Mayroong mga kaso kung saan ang kontribusyon mula 40 hanggang 100 euros at ang halagang 30,46 euros para sa electronic document ay hindi obligadong bayaran. Narito ang mga ito. 

Aking nabalitaan na ibinalik na ang kontribusyon sa releasing at renewal ng mga permit to stay simula noong June 10, 2017. Magkano po ang dapat babyarna ngayon?