Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

Bilang isang dayuhan po ba ay dapat na aking palaging dala ang aking permit to stay?  

Magandang araw. Ako po ay tumatanggap ng assegno sociale mula sa Inps ilang taon na. Kung sakaling ako ay uuwi ng Pilipinas ng ilang buwan, matitigil ba ang pagtanggap ko ng assegno sociale? 

Naninirahan sa Italya ng limang taon na ngunit nagkaroon ito ng patlang dahil lumabas rin ng ilang beses sa bansa upang magbakasyon sa Pilipinas. Ito ba ay hadlang para sa requirements ng carta di soggiorno? 

Ako ay isang colf at mayroong bagong employer. Anu-ano ang mga dokumento buhat sa aking employer ang dapat na i-prisinta sa renewal ng permit to stay per lavoro subordinato?

Maaari bang patawan ng expulsion ang dayuhang hindi nag-renew ng permit to stay batay sa panahong hinihingi ng batas? 

Matatanggap lamang ng mga colf ang nabanggit na bonus sa pamamagitan ng paggawa ng dichiarazione dei redditi.

Ako ay undocumented sa Italya at nais ng aking employer na ako ay gawing regular sa pamamagitan ng decreto flussi 2018? Hindi po ba dapat ay regularization? 

Ang aking pinsan ay nag-trabaho bilang seasonal worker dito sa Italya sa nakaraan. Ngayong taon ay mayroong bagong employer na nais mag-aplay ng nulla osta pluriennale para sa kanya. Paano po mag-aplay nito? 

Ang carta famiglia ay ang bagong bonus famiglie numerose at nakalaan sa lahat ng pamilyang residente sa bansa.

Ako ay nagpunta ng Italya upang bisitahin ang aking mga kamag-anak. Ang aking enrty visa ay balido lamang ng 90 days ngunit nais kong manatili pa. Ano ang aking dapat gawin upang ma-extend ito? 

Ano ang dapat gawin kung ang tredicesima o 13th month pay ay hindi natanggap?  

Ano ang dapat gawin sa sitwasyong kailangang agahan o ipagpaliban sa ibang petsa ang appointment sa Questura para sa permit to stay.