Komunidad - Ako Ay Filipino

24
Mon, Apr

"PANANAMPALATAYA AT  KULTURA", sapagkat ang ating kultura ay sumasalamin sa ating pananampalataya at ang pananampalataya ay isang daluyan at integrasyon ng kultura.

More Articles...