Komunidad - Ako Ay Filipino

Ang pagpapautang ay mahigpit na ipinagbabawal sa bansang Italya. Ito ay mas kilala sa tawag na “5-6” sa mga Pilipino at itinuturing na krimen na 'usury' sa batas ng Italya.

Ang online survey ng Embahada ay ukol sa integrasyon ng mga Pilipino sa Italya. 

Inilahad ang mga proyektong makakatulong sa pamumuhay, tutugon sa mga suliranin at inaasahang magpapadali sa integrasyon ng mga Pilipino sa North Italy sa isang pagtitipong ginanap sa Turin. 

Dinumog hindi lang ng mga Pilipino bagkus pati ng mga Italyano at napuno ang teatro kung saan ginanap ang launching at concert ng Pinay singer na si Nizzil Jimenez sa Turin. 

Muling nakiisa ang mga kabataang Pinoy sa ika-pitong edisyon ng Mille Colori Soccer Tournament sa Roma, pumangalawa sa overall ratings at nagtamo ng 26 points. 

“Please don't miss the launching of my first album 'Someday I'm coming back' and live concert on October 21”. Ito ang paanyaya ni Nizzil Jimenez, ang Pinay singer mula Turin. 

BASIK para sa Buhay na Anyo ng Sining at Kultura, isang konsepto mula sa mayamang konsepto ng Balik sa Basik.

Sa kauna-unahang pagkakataon sa Italya ay isinagawa ang “That’s my Tomboy 2017” o pageant ng mga lesbians.

Magarbo, masaya at puno ng pagkakaisa ang ginanap na Gala Night sa Modena sa pangunguna ng La Comunita Filipina di Modena o COFILMO.