Category - Gabay

Gabay

Karapatang magbakasyon

Karapatang magbakasyon ay hindi pwedeng ipagpaliban: walang saysay ang kasunduan between employers...