Gabay - Ako Ay Filipino

Mas pinadali ang multi-entry permit at conversion ng mga permit to stay, mas mahigpit na patakaran naman ukol sa tirahan at mga kumpanya na nagpapapunta sa mga seasonal workers sa bansa na hindi itinutuloy ang hiring. Inilathala ang D.Lgs. 203/2016 sa pagsasabatas ng European directive.

Ang Gestational Diabetes ay ang uri ng diabetes na mayroon ang mga buntis. Ang mga babaeng may gestational diabetes ay may normal na blood sugar kapag hindi buntis ngunit tumataas ang blood sugar towing nagbubuntis at kadalasan ay nawawala ang high blood sugar pagkatapos ng isang babae.

More Articles...