Gabay - Ako Ay Filipino

Ang influenza o trangkaso ay isang nakakahawang sakit. Ito ay isang pangkaraniwang impeksiyon mula sa virus na tinatawag na influenza. Narito ang mga dapat malaman ukol sa sakit na ito.

Ang depresyon ay isang kundisyon kung saan ang mga bata at teen ay nalulungkot, nawawalan ng pag-asa, at hindi interesado sa pang-araw-araw na buhay. Ang depresyon ay maaari silang pigilan na gawin ang mga pang-araw-araw na aktibidad.   

More Articles...