Gabay - Ako Ay Filipino

20
Wed, Sep

Ang Escherichia coli o E. Coli ay isang pangunahing sanhi ng sakit na dala ng pagkain. Ang impeksyon dito ay karaniwang nauuwi sa madugong diarrhea (pagkasira ng tiyan), at paminsan-minsan sa kidney failure (panghihina ng bato). Ang mga tao ay maaaring maimpeksyon ng E.coli sa iba’t-ibang paraan.

Alamin muna ang mahalagang tungkulin ng Utak ng buto o Bone marrow bilang isa sa mahalagang parte ng katawan at mga nagiging sanhi ng pagkakaroon ng sakit na Limpoma o kalimitang tinatawag din na Hodgkin disease.

Itinalaga ng kasalukuyang gobyerno na ang buwis sa pagkakaroon ng telebisyon, kilala sa tawag na canone Rai, ay babayaran kasama ng electric bill upang maiwasan ang hindi pagbabayad nito. 

More Articles...