Bonus “Mamma domani”, ano ito at sino ang kwalipikadong matanggap ito? - Ako Ay Filipino

30
Sun, Apr

Gabay

Ang bonus ‘Mamme Domani’ ay isang bonus na nagkakahalaga ng 800 euros na nakalaan sa mga new Moms dahil sa kapanganakan o pag-aampon.

 

Ang bonus ‘Mamme Domani’ ay isang bonus na nagkakahalaga ng 800 euros na nakalaan sa mga new Moms dahil sa kapanganakan o pag-aampon.Ito ay tumutukoy sa mga  ipinanganak simula Jan 1, 2017 at sa mga ina na nasa ika-pitong buwan ng pagbubuntis sa petsang nabanggit. Ang bonus ay ipinagkakaloob rin sa kaso ng adoption o legal custody.

Ito ay isang tulong pinansyal matapos magsilang ng sanggol at ito ay napapaloob sa Budget Law 2017 na layong makatulong sa mga Nanay na kwalipikado na harapin ang unang mga gastusin ng hindi isinasaalang-alang ang kabuuang sahod ng pamilya. Kabilang dito ang pre-partum analysis, mga gamot, baby stroller, mga baby dress at ibapa.

Ang bonus ay idadagdag sa kilalang “bonus bebé” na nagbibigay ng 80 euros kada buwan sa mga bata hanggang 3 taong gulang (narito ang mga kundisyon upang matanggap ito) at kasama nito ang ‘voucher’ para sa nursery.
Sa nabanggit na batas ay naglaan ng mahalagang halaga para sa bonus: 600 million euros at inaasahang mabibigyan ng 800 euro bonus ang halos 750 families.

Ang bonus ay ibinibigay ng buo at isang beses lamang.

Sino ang makakatanggap:

Ang benepisyo ng 800 euro ay ipagkaloob lamang sa sinumang mula noong Enero 1, 2017 ay:
• nasa ika-7 buwan ng pagbubuntis;
• nanganak, kahit na sa simula ng ika-8 buwan ng pagbubuntis;
• nag-ampon ng menor de edad, national o international, sa pamamagitan ng final judgement of adoption ayon sa batas 184/1983;
• natanggap ang pre-adoptive custody alinsunod sa Art. 22, talata 6 ng batas 184/1983, o international pre-adoptive custody alinsunod sa art. 34 ng Batas 184/1983.

Sino ang maaaring mag-apply:

Maaaring mag-aplay ang mga nagdadalang-tao at mga nanay na nagtataglay ng sumusunod:
• residente sa Italya;
• Italyano o mamamayan ng EU member states;
• non-EU member state national sa pagkakaroon ng political refugee status at subsidiary protection
• non-EU nationals sa pagkakaroon ng EC long term residence permit o carta di soggiorno

Narito ang Circular ng INPS n. 61 ng 16/03/2017

Paano mag-aplay

Hanggang sa kasalukuyan ay walang tugon sa katanungang ito, ngunit magbibigay ng paglilinaw ang Inps sa loob ng ilang linggo. Gayunpaman ay walang dapat pangamba dahil ang karapatan matanggap ito ay hindi nanganganib, ayon sa Minister of Family.