Gabay - Ako Ay Filipino

Narito ang iba’t ibang hakbang sa paggawa ng Isee online.

Ano ang Tuberculosis, ang sanhi nito at paano ito maiiwasan?

 Walang gamot sa influenza ngunit maaari itong hadlangan. Narito kung paano maiiwasan ang trankaso o influenza. 

Ang influenza o trangkaso ay isang nakakahawang sakit. Ito ay isang pangkaraniwang impeksiyon mula sa virus na tinatawag na influenza. Narito ang mga dapat malaman ukol sa sakit na ito.

Ang depresyon ay isang kundisyon kung saan ang mga bata at teen ay nalulungkot, nawawalan ng pag-asa, at hindi interesado sa pang-araw-araw na buhay. Ang depresyon ay maaari silang pigilan na gawin ang mga pang-araw-araw na aktibidad.   

Ikaw ba ay nasa Italya at ang iyong pamilya ay nasa Pilipinas at nais mong makatipid (kahit papaano) ngayong Pasko? Narito ang ilang mahahalagang tips na angkop para sa mga Pinoy sa Italya.

Bago tuluyang humingi ng bakasyon, bumili ng ticket at maghanda ng bagahe ay makakabuting alamin muna ang sitwasyon ng permit to stay upang maiwasana ng anumang hindi inaasahang sorpresa. 

Taglagas na naman. Tuluyan nang namaalam ang summer at eto na naman ang tag-ulan. At di maiiwasang uso na naman ang mga ilang sakit tulad ng trangkaso o tinatawag na influenza o di kaya’y flu (kasama ng ubo, sipon at lagnat).

Masakit ba o makati ang iyong lalamunan? Nahihirapan ka bang lumunok? Maaaring may sore throat ka. Ang sore throat o pamamaga ng lalamunan ay hindi isang sakit. Isa lamang itong senyales ng iba pang sakit na nagdudulot nito.

Paano ba tayo makakaiwas sa Chikungunya? Ano ang mga sintomas nito at plano ito maiiwasan? 

Ang REI 2018 ay ang Reddito di Inclusione, isang tulong pinansyal na nakalaan sa mga pamilya na nasa kahirapan. Narito kung paano mag-aplay nito at ang mga kwalipikado dito.

Ang 15,000 entries ng inaprubahang dekreto ay kailangang mayroong student o internship visa sa pagpasok sa Italya. Narito ang proseso.