Gabay - Ako Ay Filipino

Ang mga benepisyo ng tamang pagtulog ay may epekto sa iba’t-ibang aspeto ng buhay ng bawat tao sa pang araw-araw. Bagama’t walang debate na importante nga ang pagtulog ng sapat, maraming tao ang hindi alam kung ilang oras ng tulog ang kailangan nila at kung bakit ito ay mahalaga.

Bukod sa prosesong kinakailangang gawin sa Italya sa pag-aaplay at pagkakaroon ng nulla osta per lavoro stagionale, ay mayroong prosesong dapat gawin rin sa Pilipinas, partikular sa POEA hanggang sa pagkakaroon ng exit pass o OEC. 

Ngayong Pebrero ay hindi lang Valentines’s Day ang ating ipinagdiriwang kundi ito ang buwan ng pagdiriwang para sa pag-aalaga sa puso. Itinalang Heart Awareness Month ang Pebrero. Sa buwang ito ay binibigyan ng pansin kung paano mapananatiling malusog ang kondisyon ng ating mga puso.  

Ang buwan ng Pebrero ay panahon ng pag-ibig. Ipinagdiriwang ng mag-asawa, magkasintahan o magkarelasyon ang kanilang pagmamahalan. Ipinapakita o ipinapadama ang pagmamahal gamit ang mga salitang may kaugnayan sa pisikal na paglalambing katulad ng haplos, yakap at halik.

Narito ang mahahalagang website kung saan maaaring malaman ang status ng releasing o renewal ng permit to stay. 

Maganda araw.  Ako ay isang mag-aaral at isang taon na lamang ay magtatapos na ako ng bachelor degree. Natapos ko na ang aking training period at nais akong i-hire ng aking employer. Ngunit ito ay nangangailangan ng conversion ng aking permit to stay. Ano ang proseso na aking dapat gawin? 

Ginawang mas simple ang pamamaraan para sa access sa mga online service ng Inps, narito kung paano magkaroon ng pin. 

Narito ang bawat hakbang ng proseso online, mula registration hanggang sa paghahanda ng aplikasyon para sa seasonal workers ng Decreto Flussi 2018. 

Gabay Kalusugan mula sa mga Physical Therapist sa Italya 

Narito kung paano mag-apply at anu-ano ang mga requirements.

Narito ang mga kategoryang hindi kailangan magbayad ng ticket sanitario. 

Naghihigpitan ba ang mga pantalon dala ng dagdag na timbang dulot ng sobrang nakain na torta, panettone, pandoro, torrone at iba pang masasarap at masustansiyang pagkain? Narito ang ilang simpleng tips para mabawasan ang nadagdag na timbang.