Gabay - Ako Ay Filipino

30
Sun, Apr

Ang colon kanser ay kanser ng malaking bituka o large intestine. Narito ang mga dapat malaman ukol sa sakit na ito.

Narito ang standard procedure sa regular na pagpasok ng mga manggagawang dayuhan sa Italya, ayon sa Ministry of Interior. Parehong proseso ang sinusunod sa pagpasok sa bansa bilang seasonal worker.

Ang bagong website ng INPS ay inilarawang mas madaling gamitin sa kabila ng pagiging moderno nito.

Maganda araw.  Ako ay isang mag-aaral at isang taon na lamang ay magtatapos na ako ng bachelor degree. Natapos ko na ang aking training period at nais akong i-hire ng aking employer. Ngunit ito ay nangangailangan ng conversion ng aking permit to stay. Ano ang proseso na aking dapat gawin? 

Mas pinadali ang multi-entry permit at conversion ng mga permit to stay, mas mahigpit na patakaran naman ukol sa tirahan at mga kumpanya na nagpapapunta sa mga seasonal workers sa bansa na hindi itinutuloy ang hiring. Inilathala ang D.Lgs. 203/2016 sa pagsasabatas ng European directive.

 Ang 'Back to the Future' ay isang programa ng Assisted Voluntary Return and Reintegration na pinondohan ng Ministry of Interior. Narito kung sino at kung paano mag-aplay. 

Ang Gestational Diabetes ay ang uri ng diabetes na mayroon ang mga buntis. Ang mga babaeng may gestational diabetes ay may normal na blood sugar kapag hindi buntis ngunit tumataas ang blood sugar towing nagbubuntis at kadalasan ay nawawala ang high blood sugar pagkatapos ng isang babae.

Narito ang isang gabay para sa proseso online, mula registration hanggang sa paghahanda ng aplikasyon ng mag seasonal workers. 

Sa pamamagitan ng website ng Interior Ministry ay maaaring masundan ang status ng isinumiteng aplikasyon, pati na rin ang anumang komunikasyon buhat sa Prefecture. Narito kung paano.  

Ang bonus ‘Mamme Domani’ ay isang bonus na nagkakahalaga ng 800 euros na nakalaan sa mga new Moms dahil sa kapanganakan o pag-aampon.

Spring o primavera na, isang masayang panahon kung saan nagsisipaglabasan na ang mga ibon, bubuyog at namumulaklak ang kapaligiran. Ngunit kasabay naman nito ang tinatawag na allergic rhinitis. 

Ang assegno di maternità 2017 ay benepisyong ibinibigay ng Inps: ang una ay mula sa Comune at ang ikalawa ay buhat sa Estado, at nakalaan batay sa sitwasyon, sa mga biological o adoptive mothers.