Gabay - Ako Ay Filipino

29
Thu, Jun

Wastong nutrisyon ang kailangan, para maiwasan ang mga lifestyle diseases.

Para sa isang maayos, masaya at siguradong hindi malilimutang bakasyon, narito ang ilang travel tips.

I-schedule ang bakasyon, pumili ng murang airline ticket at maghahanda ng mga pasalubong. Ang sinumang magbi-biyahe ngayong Summer ay maraming dapat asikasuhin. Ngunit higit sa lahat, ang mga imigrante ay kailangan munang alamin ang sitwasyon ng permit to stay. 

Ang tigdas ay isang karamdaman kung saan nagkakaron ng pamamantal o rashes sa buong katawan, pagkatapos ng ilang araw na may mala-trangkasong pakiramdam.

Ang kanser sa suso ang nangungunang uri ng kanser sa buong mundo. Padami ng padami ang natutuklasang kaso nito kaya’t marami ang nababahala. 

Narito ang maikling gabay ng update National Collective Labor Contract para sa taong 2017 ukol sa mga panuntunan ng hiring at employment contract.

Ang 730 ay mahalagang form para sa dichiarazione dei redditi. Mayroong dalawang uri nito: ang precompilato o ang filled-in form at ang ordinaryo.

Ang colon kanser ay kanser ng malaking bituka o large intestine. Narito ang mga dapat malaman ukol sa sakit na ito.

Narito ang standard procedure sa regular na pagpasok ng mga manggagawang dayuhan sa Italya, ayon sa Ministry of Interior. Parehong proseso ang sinusunod sa pagpasok sa bansa bilang seasonal worker.

Ang bagong website ng INPS ay inilarawang mas madaling gamitin sa kabila ng pagiging moderno nito.

Maganda araw.  Ako ay isang mag-aaral at isang taon na lamang ay magtatapos na ako ng bachelor degree. Natapos ko na ang aking training period at nais akong i-hire ng aking employer. Ngunit ito ay nangangailangan ng conversion ng aking permit to stay. Ano ang proseso na aking dapat gawin? 

Mas pinadali ang multi-entry permit at conversion ng mga permit to stay, mas mahigpit na patakaran naman ukol sa tirahan at mga kumpanya na nagpapapunta sa mga seasonal workers sa bansa na hindi itinutuloy ang hiring. Inilathala ang D.Lgs. 203/2016 sa pagsasabatas ng European directive.