Thursday, Oct 23rd

Last update07:25:39 AM GMT

Gabay sa Edukasyon sa Italya
Paano nababalangkas ang paaralan sa Italya


 
Ang paaralan sa Italya ay nahahati sa apat na yugto:


• Day Care (asilo nido) - Para sa mga batang may edad na 0 hanggang 3 taong gulang. Hindi isang obligasyon ang pagpasok dito. Ito ay isang institusyon na nagbibigay ng asistensya at edukasyon, nakalaan sa mga magulang na naghahanapbuhay ng full time at hindi maaaring makasama ang mga anak sa maghapon.
Kindergarden (scuola materna) - Dito ay pumapasok ang mga bata na may edad na 3 hanggang 5 taong gulang at hindi isang obligasyon ang pagpasok dito. Tumatagal ito ng 3 taon at sumusunod sa isang partikular na proyektong pang-edukasyon. Maaaring publiko, pribado, na pinatatakbo ng mga religiuos person o ng lokal na komunidad.
Unang yugto ng pag-aaral. Ito ay isang yugto ng pag-aaral na pinapasukan ng mga batang may edad mula 6 hanggang 13 taong gulang at binubuo ng 2 antas. Ang parehong antas ay bahagi ng obligadong edukasyon.
-  Mababang paaralang o primaryo. Sumasaklaw sa elementarya at tumatagal ng 5 taon.
-  Paaralang sekondaryo. Sumasaklaw sa mataas na paaralan (Junior high school o medie) at tumatagal ng 3 taon.
Ang paglipat mula sa mababang paaralan sa sekundaryong paaralan ay awtomatiko, nang walang pagsusulit na pagdadaanan mula sa estado.
Ikalawang yugto ng pag-aaral. Ito ay pinapasukan ng mga batang may edad mula 14 hanggang19 na taong gulang, at ang kabuuang haba ay 5 taon at nahahati sa biennium o dalawang taon at triennium o tatlong taon. Sa ikalimang taon ang mag-aaral ay sumasailalim sa eksamen ng estado, ang tinatawag na maturità, na kinakailangan upang makapasok sa unibersidad o makapag-simula sa trabaho.  

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...

Maraming trabaho sa bahay ng aking employer. Maaari po ba akong mamahinga?

Magandang umaga. Ako po ay isang Pilipina at isang babysitter. Kararating ko lamang sa bansang Italya kung kaya’t siguradong marami pa akong dapat malaman. Nais ko lamang pong alamin ang oras ng aking pahinga sa araw-araw. Ako po ay naka live-in sa aking employer. 

Narito ang maikling gabay ukol sa oras ng pahinga at araw ng off batay sa oras trabaho ng mga colf, caregivers at babysitters. 
 
Daily work: Sa isang araw ng trabaho, ang isang colf ay maaaring magtrabaho ng hindi hihigit sa: 
10 non-consecutive hrs, kung live-in
8 non-consecutive hrs, kung hindi live-in
 
Weekly work: Sa isang average weekly work, ang colf ay maaaring mag-trabaho ng:
54 non-consecutive hrs, kung live-in
40 non-consecutive hrs, kung hindi naka live-in

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...

Mga dapat gawin ng mga dayuhang ipinanganak sa Italya makalipas ang 19 anyos

Isang Gabay sa Pagkamamamayan para sa mga dayuhang ipinanganak sa Italya makalipas 19 taong gulang sa Prefecture. 

Kung sakaling lalampas sa labinsiyam na taong gulang, ang dayuhang ipinanganak sa Italya na hindi gumawa ng “deklarasyon ng hangarin”, ay hindi maaaring bigyan ng citizenship batay sa “benepisyo ng batas”, bagkus ay sasailalim sa ibang proseso. Sa katunayan, ang sinumang lumampas sa 19 na taong gulang ay maaaring mag-aplay para sa citizenship matapos ang 3 taong regular na paninirahan batay sa Artikulo. 9, talata 1, lett. a) ng Batas 91/92.

 
Ang aplikasyon ay dapat na isumite sa Prefecture na sumasakop sa tirahan, sa pamamagitan ng pagpi-fill up ng form B at paglalakip ng mga kinakailangang dokumento na orihinal at mga kopya nito. Nananatiling kondisyon na ipinanganak sa Italya at ang pagkakaroon ng kita o sahod na mas mababa sa 8500 € bawat taon sa huling tatlong taon bago ang pagsusumite ng aplikasyon. Mangyaring tandaan na ang tinutukoy na kita ay ang kabuuang kita ng pamilya. Kung isang mag-aaral, kailangang ipakita ang kita o sahod ng magulang.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...

Mga dapat gawin ng mga dayuhang ipinanganak sa Italya sa pagsapit ng 18 anyos

Isang gabay para sa mga dayuhang ipinanganak sa Italya pagsapit ng18 hanggang19 taong gulang sa Comune. 

Ang sinumang ipinanganak sa Italya na dayuhan ang mga magulang ay mayroong ‘fast track’ upang maging mamamayang Italyano, ngunit mayroon lamang isang taon upang ang prosesong ito ay mapakinabangan. Ayon sa batas sa Italya, ang ipinanganak sa Italya na dayuhan ang mga magulang ay hindi awtomatikong nakakakuha ng Italian citizenship bagkus ay pinanatili ang citizenship ng mga magulang hanggang sa pagsapit ng 18-taong gulang. Tunghayan natin ang mga detalye ng legal na proseso na dapat sundin ng isang naghahangad na maging mamamayang italyano na ipinanganak sa bansa na dayuhan ang mga magulang. 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...

Summer Health Tips

 

Hulyo 17, 2013 - Tag-init na naman. At kapag tirik ang mainit na araw, ito ay nagdudulot ng ilang sakit sa balat. Isa dito ang bungang araw o tinatawag na miliaria rubra o prickly heat. Lahat ng tao ng lahat ng edad ay puwedeng biktima nito. Ngunit kadalasang nabibiktima nito ang mga kabataan o mga paslit dahil hindi pa masyadong developed ang kanilang sweat glands.
 

Mapapansing ang may sakit nito ay may maliliit na rashes o butlig na sadyang mamulamula at makati at tila tumutusok na siyang nagdudulot nang nakakairitang pakiramdam. Ito ay tinatawag na papules sa Ingles. Ito ay makikita sa mukha, leeg, sa ilalim ng suso ng mga babae at ilalim ng bayag naman ng mga lalaki. Tumutubo rin ito sa mga bahagi ng katawan na nagagasgasan ng damit tulad ng likod, dibdib at tiyan.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...