Saturday, Nov 01st

Last update07:05:27 PM GMT

Gabay sa Edukasyon sa Italya

Paano nababalangkas ang paaralan sa Italya


 
Ang paaralan sa Italya ay nahahati sa apat na yugto:


• Day Care (asilo nido) - Para sa mga batang may edad na 0 hanggang 3 taong gulang. Hindi isang obligasyon ang pagpasok dito. Ito ay isang institusyon na nagbibigay ng asistensya at edukasyon, nakalaan sa mga magulang na naghahanapbuhay ng full time at hindi maaaring makasama ang mga anak sa maghapon.
Kindergarden (scuola materna) - Dito ay pumapasok ang mga bata na may edad na 3 hanggang 5 taong gulang at hindi isang obligasyon ang pagpasok dito. Tumatagal ito ng 3 taon at sumusunod sa isang partikular na proyektong pang-edukasyon. Maaaring publiko, pribado, na pinatatakbo ng mga religiuos person o ng lokal na komunidad.
Unang yugto ng pag-aaral. Ito ay isang yugto ng pag-aaral na pinapasukan ng mga batang may edad mula 6 hanggang 13 taong gulang at binubuo ng 2 antas. Ang parehong antas ay bahagi ng obligadong edukasyon.
-  Mababang paaralang o primaryo. Sumasaklaw sa elementarya at tumatagal ng 5 taon.
-  Paaralang sekondaryo. Sumasaklaw sa mataas na paaralan (Junior high school o medie) at tumatagal ng 3 taon.
Ang paglipat mula sa mababang paaralan sa sekundaryong paaralan ay awtomatiko, nang walang pagsusulit na pagdadaanan mula sa estado.
Ikalawang yugto ng pag-aaral. Ito ay pinapasukan ng mga batang may edad mula 14 hanggang19 na taong gulang, at ang kabuuang haba ay 5 taon at nahahati sa biennium o dalawang taon at triennium o tatlong taon. Sa ikalimang taon ang mag-aaral ay sumasailalim sa eksamen ng estado, ang tinatawag na maturità, na kinakailangan upang makapasok sa unibersidad o makapag-simula sa trabaho.  

Read more...

Maraming trabaho sa bahay ng aking employer. Maaari po ba akong mamahinga?

Magandang umaga. Ako po ay isang Pilipina at isang babysitter. Kararating ko lamang sa bansang Italya kung kaya’t siguradong marami pa akong dapat malaman. Nais ko lamang pong alamin ang oras ng aking pahinga sa araw-araw. Ako po ay naka live-in sa aking employer. 

Narito ang maikling gabay ukol sa oras ng pahinga at araw ng off batay sa oras trabaho ng mga colf, caregivers at babysitters. 
 
Daily work: Sa isang araw ng trabaho, ang isang colf ay maaaring magtrabaho ng hindi hihigit sa: 
10 non-consecutive hrs, kung live-in
8 non-consecutive hrs, kung hindi live-in
 
Weekly work: Sa isang average weekly work, ang colf ay maaaring mag-trabaho ng:
54 non-consecutive hrs, kung live-in
40 non-consecutive hrs, kung hindi naka live-in

Read more...

Mga dapat gawin ng mga dayuhang ipinanganak sa Italya sa pagsapit ng 18 anyos

Isang gabay para sa mga dayuhang ipinanganak sa Italya pagsapit ng18 hanggang19 taong gulang sa Comune. 

Ang sinumang ipinanganak sa Italya na dayuhan ang mga magulang ay mayroong ‘fast track’ upang maging mamamayang Italyano, ngunit mayroon lamang isang taon upang ang prosesong ito ay mapakinabangan. Ayon sa batas sa Italya, ang ipinanganak sa Italya na dayuhan ang mga magulang ay hindi awtomatikong nakakakuha ng Italian citizenship bagkus ay pinanatili ang citizenship ng mga magulang hanggang sa pagsapit ng 18-taong gulang. Tunghayan natin ang mga detalye ng legal na proseso na dapat sundin ng isang naghahangad na maging mamamayang italyano na ipinanganak sa bansa na dayuhan ang mga magulang. 

Read more...

Summer Health Tips

 

Hulyo 17, 2013 - Tag-init na naman. At kapag tirik ang mainit na araw, ito ay nagdudulot ng ilang sakit sa balat. Isa dito ang bungang araw o tinatawag na miliaria rubra o prickly heat. Lahat ng tao ng lahat ng edad ay puwedeng biktima nito. Ngunit kadalasang nabibiktima nito ang mga kabataan o mga paslit dahil hindi pa masyadong developed ang kanilang sweat glands.
 

Mapapansing ang may sakit nito ay may maliliit na rashes o butlig na sadyang mamulamula at makati at tila tumutusok na siyang nagdudulot nang nakakairitang pakiramdam. Ito ay tinatawag na papules sa Ingles. Ito ay makikita sa mukha, leeg, sa ilalim ng suso ng mga babae at ilalim ng bayag naman ng mga lalaki. Tumutubo rin ito sa mga bahagi ng katawan na nagagasgasan ng damit tulad ng likod, dibdib at tiyan.

Read more...

Mga Ilang Paraan Para Mapatalas ang Memorya

Ano nga ulit iyon? Ano nga ulit ang pangalan mo? Saan nga ba tayo nagkakilala?

Malamang napansin mo na ang mga ganitong sitwasyon. Yung may ordinaryong bagay o kaganapan na siguradong madali namang matandaan ninoman ngunit sadyang mailap nang mga oras na iyon. Lalo pa sa mga taong may edad na, yung tipong mga 60 pataas. Ngunit kung ikaw ay nasa murang edad pa lamang at ika’y makalimutin na, ibang usapan na iyon.

Ngunit may mga ilang paraan upang mapanatiling matalas ang iyong memorya.

Unang una raw sa lahat, linawin ang pag-iisip. Iwanan ang pag-aalala at bawasan ang tensyon. Yun daw ang mainam na susi sa lahat. Pag nakamit mo na iyon at may magandang disposisyon ka na, siguraduhing namang may sapat na ehersisyo. Dahil ang pag-eehersisyo raw ay nagpapabilis ng heart rate na siya namang nagsisiguro na may sapat na dugong dadaloy sa utak na siya namang magpapalaki sa bahagi ng utak na nagbibigay ng magandang memorya. Dagdag pa rito, ang taong madalas mag-ehersisyo ay nakakatulog ng mas mahimbing gabi-gabi. Sa ganitong paraan, mas bawas ang stress at gumaganda ang pag-imbak ng memorya.

Read more...