Monday, Dec 22nd

Last update11:03:07 AM GMT

MGA DAPAT MALAMAN TUNGKOL SA SAKIT NA ANEMIA

GABAY KALUSUGAN HANDOG NG FNA- ROME

Ano ang anemia? Ang anemia ay nanggaling mula sa wikang Griyego na ang kahulugan ay kakulangan sa dugo, partikular sa mga pulang selula ng dugo o Red blood cells (RBC). Nangyayari ito kapag kapos ang supply ng Oxygen sa inyong mga tisyu sa katawan.

Ang dugo ay isang natatanging pluidong biyolohikal na kinalalamnan ng selula ng pulang dugo (Red blood cells), ng selulang puting dugo (White blood cells) at ng Platelets na nakalutang sa pluidong kilala sa tawag na Plasma ng dugo. Ang mga selula ng pulang dugo ay ginagawa ng bone marrow at ang siyang may pinakamaraming bilang. Ang malusog na tao ay mayroong 6,000 milyong hemoglobin molecules o pulang dugo. Ito ay nagdadala ng oksiheno sa mga tisyu ng katawan para mabigyang nutrisyon at nagdadala rin ng karbong dioksido pabalik sa baga para mapalitan ng oksiheno at ipadalang muli sa mga tisyu. Ang White blood cell (WBC) naman ay tumutulong  sa pagsanggalang ng mga impeksiyon at ang mga Platelets ay tumutulong sa pagpapatuyo ng dugo.

Ang anemia ay malalaman sa paraan ng Complete Blood Cell Count (CBC). Ang CBC ay parte ng routine general check-up at screening o base sa klinikal na sintoma na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng karamdamang ito. Ito ay isang paraan sa pagbibilang at pageksamen sa klase ng selula sa dugo. Ang anemia ay isang kondisyon kung saan ang RBC o hemoglobin ay mas mababa kaysa normal na kailanganin ng tao. Sa lalaki na may anemia, ang hemoglobin ay mas mababa pa sa 13.5 gram/100ml (normal level: 13.8 – 18.0 g/dl),  habang sa mga babae naman ay mas mababa pa sa 12.0 gram/100ml (normal level: 12.1 – 15.1 g/dl). Sa mga bata ang normal level ay: 11 – 16 gram/dl. Sa mga babaing buntis ang normal level ay: 11 – 14 gram/dl.

Read more...

Gabay sa Edukasyon sa Italya II

Ano ang debit at credit formations


Ang school year ay nahahati sa 2 semesters. Sa Enero at Hunyo, ang mga guro ay gumagawa ng academic evaluation ng mag-aaral sa pamamagitan ng evaluation form (scheda di valutazione) na ibinibigay sa magulang, na tinatawag ding report card. Sa katapusan ng taon, ang mag-aaral na nagtataglay ng 1 hanggang sa pinakamarami ng 3 gradong bagsak, ngunit pinaniniwalaan ng paaralan na malalampasan ito, ay ipapasa ang mag-aaral sa kundisyong babayaran ang debit formation nito. Ang debit formation ay mapagtatagumpayan ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagpasok sa mga catch-up course at sa pamamagitan ng isang pagsusulit sa susunod na school year. Tinatawag naman na credit formation ang partesipasyon ng mag-aaral sa mga proyekto o sa mga karagdagang aktibidad ng paaralan. Ang mga puntos ay susuriin at idadagdag sa final grade, sa pagsailalim sa eksamen na ibinibigay ng estado, ang maturità.

Read more...

Mga dapat gawin kapag na-clone ang ATM card o bancomat

Ang na-clone na ATM card o bancomat ay isa sa mga  pangkaraniwang panlilinlan sa panahon ngayon. Ano ang dapat gawin kung matutuklasang ang inyong atm ay na-clone? Narito ang ilang kasagutan at mga kapaki-pakinabang na tips

Ang pag-clone ng isang ATM ay hindi isang bihirang pangyayari at lalong dumadami ang mga nagiging biktima ng panlilinlang na ito sa kasalukuyan. Ang pamamaraan upang ma-clone ang atm card ay hindi sa iisang paraan lamang: ang ilan ay sa pamamagitan ng pagtatago ng mga espesyal na micro chip sa mga atm machine o sa mga itinagong videocamera sa mga strategic position kung saan naroroon ang mga atm machines upang makopya mismo ang card at manakaw ang pin code na dinigit ng may-ari upang makapag-withdraw; ang iba naman ay mayroong angkop na microchip na ikinakabit mismo sa machine na nagpapahintulot makopya ang pin o/at magnetic code upang magamit ang card sa mga pagbabayad. Ito ay maaaring mangyari, halimbawa, sa mga restaurant o stores.

Read more...

Gabay sa Edukasyon sa Italya

Paano nababalangkas ang paaralan sa Italya


 
Ang paaralan sa Italya ay nahahati sa apat na yugto:


• Day Care (asilo nido) - Para sa mga batang may edad na 0 hanggang 3 taong gulang. Hindi isang obligasyon ang pagpasok dito. Ito ay isang institusyon na nagbibigay ng asistensya at edukasyon, nakalaan sa mga magulang na naghahanapbuhay ng full time at hindi maaaring makasama ang mga anak sa maghapon.
Kindergarden (scuola materna) - Dito ay pumapasok ang mga bata na may edad na 3 hanggang 5 taong gulang at hindi isang obligasyon ang pagpasok dito. Tumatagal ito ng 3 taon at sumusunod sa isang partikular na proyektong pang-edukasyon. Maaaring publiko, pribado, na pinatatakbo ng mga religiuos person o ng lokal na komunidad.
Unang yugto ng pag-aaral. Ito ay isang yugto ng pag-aaral na pinapasukan ng mga batang may edad mula 6 hanggang 13 taong gulang at binubuo ng 2 antas. Ang parehong antas ay bahagi ng obligadong edukasyon.
-  Mababang paaralang o primaryo. Sumasaklaw sa elementarya at tumatagal ng 5 taon.
-  Paaralang sekondaryo. Sumasaklaw sa mataas na paaralan (Junior high school o medie) at tumatagal ng 3 taon.
Ang paglipat mula sa mababang paaralan sa sekundaryong paaralan ay awtomatiko, nang walang pagsusulit na pagdadaanan mula sa estado.
Ikalawang yugto ng pag-aaral. Ito ay pinapasukan ng mga batang may edad mula 14 hanggang19 na taong gulang, at ang kabuuang haba ay 5 taon at nahahati sa biennium o dalawang taon at triennium o tatlong taon. Sa ikalimang taon ang mag-aaral ay sumasailalim sa eksamen ng estado, ang tinatawag na maturità, na kinakailangan upang makapasok sa unibersidad o makapag-simula sa trabaho.  

Read more...

Maraming trabaho sa bahay ng aking employer. Maaari po ba akong mamahinga?

Magandang umaga. Ako po ay isang Pilipina at isang babysitter. Kararating ko lamang sa bansang Italya kung kaya’t siguradong marami pa akong dapat malaman. Nais ko lamang pong alamin ang oras ng aking pahinga sa araw-araw. Ako po ay naka live-in sa aking employer. 

Narito ang maikling gabay ukol sa oras ng pahinga at araw ng off batay sa oras trabaho ng mga colf, caregivers at babysitters. 
 
Daily work: Sa isang araw ng trabaho, ang isang colf ay maaaring magtrabaho ng hindi hihigit sa: 
10 non-consecutive hrs, kung live-in
8 non-consecutive hrs, kung hindi live-in
 
Weekly work: Sa isang average weekly work, ang colf ay maaaring mag-trabaho ng:
54 non-consecutive hrs, kung live-in
40 non-consecutive hrs, kung hindi naka live-in

Read more...