Tuesday, Jan 27th

Last update11:33:46 AM GMT

MGA DAPAT MALAMAN TUNGKOL SA COPD

GABAY-KALUSUGAN HANDOG NG FNA-ROME
 
Ang buwan ng Nobyembre ay naitalang ‘Lung Month’. Dahil sa pagbabago ng panahon at ang iba pang impluwensiya sa kapaligiran tulad ng usok sa sigarilyo, sasakyan at establisyimento, marami ang nagkakasakit lalo na sa sakit sa baga. Ang COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Desease) ay isa sa mga pangunahing karamdaman na nakakamatay at nakakabaldadong sakit sa buong mundo.
 

Ang respiratory system ay binubuo ng ilong, trakea, pangunahing bronchi, baga at mga masel sa paghinga tulad ng nasa butuhan ng dibdib at diaphragm. Ang kabuoang respiratory system ang nagdadala  ng Oxygen (O2) papasok sa ating katawan at siya rin namang nag-aalis ng Carbon Dioxide (CO2).
 
Ang Oxygen ay mabuting hangin na nagbibigay sa ating katawan ng enerhiya o lakas habang ang Carbon dioxide naman ay maruming hangin na ating inilalabas. Ang Oxygen ay nilalanghap natin sa ilong o maging sa bibig. Ang ilong ang nagsisilbing filter upang masala ang mga di kanais-nais  na usok at alikabok. Ang ilong din ang nagpapainit at nagdadagdag ng moisture sa hanging pumapasok. Sa pagkakataong mas maraming hangin ang kinakailangan, mas malaki ang naitutulong ng paghinga sa bibig. Ito ay madalas na ginagamit kapag nag-eehersisyo. Ang daanan ng hangin ay anyo ng nakabaligtad na puno at ng mga sanga nito. Mula sa ilong o bibig, ang hangin ay dumadaloy pababa sa trakea. Ito ay isang malaking tubo ng daanan ng hangin malapit sa ating leeg. Ang trakea ay naghihiwalay sa dalawang bronchi, tig-isa papunta sa kanan at kaliwang bahagi ng ating baga. Ang bawat bronchi naman ay naghihiwalay pa sa mas maliit na tubong daanan ng hangin na tinatawag na bronchioles

Read more...

MGA DAPAT MALAMAN TUNGKOL SA BAKUNA SA TRANGKASO

GABAY- KALUSUGAN HANDOG NG FNA- ROME

Taglagas na naman. Tuluyan nang namaalam ang summer at eto na naman ang tag-ulan. At di maiiwasang uso na naman ang mga ilang sakit tulad ng trangkaso o tinatawag na influenza o di kaya’y flu (kasama ng ubo, sipon at lagnat).

Ang trangkaso ay isang nakakahawang sakit. Ito ay sanhi ng virus ng influenza. Ito ay maaaring maging sanhi ng malubhang karamdaman at kung minsan ay humahantong din sa kamatayan. May nga tao may mas malaking panganib na magkaroon ng seryosong komplikasyon sa trangkaso. Kabilang dito ang mga matatanda, bata at mga nagdadalantao, at ng mga taong may partikular na kondisyon sa kalusugan gaya ng sakit sa puso, baga at bato o huminang immune system.

Kabilang sa mga sintomas ng trangkaso ang lagnat na karaniwang mataas, pagkaginaw, sakit ng ulo, matinding pagkahapo, tuyong pag-ubo, masakit na lalamunan, tumutulo o nagbabarang ilong at pananakit ng kalamnan. Ang mga sintomas na gastro-intestinal tulad ng alibadbad, pagsusuka at pagtatae ay karaniwan naman sa mga bata. Ilan sa mga kumplikasyon na sanhi ng trangkaso ay ang mikrobyong pulmonya, pagkatuyo at paglala ng hindi gumagaling na mga kondisyong medikal tulad ng hika at diyabetis. Ang mga bata ay maaaring magkaroon ng mga problema sa sinus at mga impeksiyon ng tainga.

Read more...

MGA DAPAT MALAMAN TUNGKOL SA SAKIT NA ANEMIA

GABAY KALUSUGAN HANDOG NG FNA- ROME

Ano ang anemia? Ang anemia ay nanggaling mula sa wikang Griyego na ang kahulugan ay kakulangan sa dugo, partikular sa mga pulang selula ng dugo o Red blood cells (RBC). Nangyayari ito kapag kapos ang supply ng Oxygen sa inyong mga tisyu sa katawan.

Ang dugo ay isang natatanging pluidong biyolohikal na kinalalamnan ng selula ng pulang dugo (Red blood cells), ng selulang puting dugo (White blood cells) at ng Platelets na nakalutang sa pluidong kilala sa tawag na Plasma ng dugo. Ang mga selula ng pulang dugo ay ginagawa ng bone marrow at ang siyang may pinakamaraming bilang. Ang malusog na tao ay mayroong 6,000 milyong hemoglobin molecules o pulang dugo. Ito ay nagdadala ng oksiheno sa mga tisyu ng katawan para mabigyang nutrisyon at nagdadala rin ng karbong dioksido pabalik sa baga para mapalitan ng oksiheno at ipadalang muli sa mga tisyu. Ang White blood cell (WBC) naman ay tumutulong  sa pagsanggalang ng mga impeksiyon at ang mga Platelets ay tumutulong sa pagpapatuyo ng dugo.

Ang anemia ay malalaman sa paraan ng Complete Blood Cell Count (CBC). Ang CBC ay parte ng routine general check-up at screening o base sa klinikal na sintoma na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng karamdamang ito. Ito ay isang paraan sa pagbibilang at pageksamen sa klase ng selula sa dugo. Ang anemia ay isang kondisyon kung saan ang RBC o hemoglobin ay mas mababa kaysa normal na kailanganin ng tao. Sa lalaki na may anemia, ang hemoglobin ay mas mababa pa sa 13.5 gram/100ml (normal level: 13.8 – 18.0 g/dl),  habang sa mga babae naman ay mas mababa pa sa 12.0 gram/100ml (normal level: 12.1 – 15.1 g/dl). Sa mga bata ang normal level ay: 11 – 16 gram/dl. Sa mga babaing buntis ang normal level ay: 11 – 14 gram/dl.

Read more...

Gabay sa Edukasyon sa Italya II

Ano ang debit at credit formations


Ang school year ay nahahati sa 2 semesters. Sa Enero at Hunyo, ang mga guro ay gumagawa ng academic evaluation ng mag-aaral sa pamamagitan ng evaluation form (scheda di valutazione) na ibinibigay sa magulang, na tinatawag ding report card. Sa katapusan ng taon, ang mag-aaral na nagtataglay ng 1 hanggang sa pinakamarami ng 3 gradong bagsak, ngunit pinaniniwalaan ng paaralan na malalampasan ito, ay ipapasa ang mag-aaral sa kundisyong babayaran ang debit formation nito. Ang debit formation ay mapagtatagumpayan ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagpasok sa mga catch-up course at sa pamamagitan ng isang pagsusulit sa susunod na school year. Tinatawag naman na credit formation ang partesipasyon ng mag-aaral sa mga proyekto o sa mga karagdagang aktibidad ng paaralan. Ang mga puntos ay susuriin at idadagdag sa final grade, sa pagsailalim sa eksamen na ibinibigay ng estado, ang maturità.

Read more...

Mga dapat gawin kapag na-clone ang ATM card o bancomat

Ang na-clone na ATM card o bancomat ay isa sa mga  pangkaraniwang panlilinlan sa panahon ngayon. Ano ang dapat gawin kung matutuklasang ang inyong atm ay na-clone? Narito ang ilang kasagutan at mga kapaki-pakinabang na tips

Ang pag-clone ng isang ATM ay hindi isang bihirang pangyayari at lalong dumadami ang mga nagiging biktima ng panlilinlang na ito sa kasalukuyan. Ang pamamaraan upang ma-clone ang atm card ay hindi sa iisang paraan lamang: ang ilan ay sa pamamagitan ng pagtatago ng mga espesyal na micro chip sa mga atm machine o sa mga itinagong videocamera sa mga strategic position kung saan naroroon ang mga atm machines upang makopya mismo ang card at manakaw ang pin code na dinigit ng may-ari upang makapag-withdraw; ang iba naman ay mayroong angkop na microchip na ikinakabit mismo sa machine na nagpapahintulot makopya ang pin o/at magnetic code upang magamit ang card sa mga pagbabayad. Ito ay maaaring mangyari, halimbawa, sa mga restaurant o stores.

Read more...