Wednesday, Mar 04th

Last update10:59:27 AM GMT

Ano ang Kanser sa Suso?

Ang kanser sa suso ang nangungunang uri ng kanser sa Pilipinas. Padami ng padami ang natutuklasang kaso nito kaya’t marami ang nababahala.

Ang mga selula ng kanser (cancer cells) ay di-pangkaraniwan. Mas mabilis na tumutubo at nahahati ang mga ito kaysa malusog na mga selula. Maaaring maging tumor ang ibang mga selula ng kanser. Ang lahat ng mga tumor ay lumalaki, ngunit may tumor na mas mabilis na tumubo kaysa iba. Maaaring kumalat ang mga selula sa ibang mga bahagi ng katawan sa pamamagitan ng dugo at sistemang limpatika. Ang tawag dito ay metastasis.

Maaaring matuklasan ang kanser sa suso sa pamamagitan ng mammogram, kapag nakakapa ang isang babae ng bukol, o sa pamamagitan ng pagsusuri ng isang doktor. Upang matuklasan ang kanser sa suso, mahalagang: (i) Suriin buwan-buwan ang sariling mga suso. (ii) Magpasuri sa iyong doktor taun-taon, kung ikaw ay lampas 40. Ang mga pagsusuri ay mas madalang para sa mga naka-babata.

Read more...

SICK LEAVE NG DOMESTIC WORKERS

Kung sakaling hindi makakapag-trabaho ang isang colf o caregiver dahil sa karamdaman, ay obligadong abisuhan o ipagbigay alam ito sa employer sa lalong madaling panahon, o bago ang oras ng simula ng trabaho, maliban na lamang sa pagkakaroon ng mabibigat na kadahilanan o hadlang.

 MEDICAL CERTIFICATE

• Para sa mga domestic workers na hindi naka- live in:
Kailangang mapatunayan ang karamdaman sa pamamagitan ng isang medical certificate hanggang sa sumunod na araw mula sa simula ng pagkakasakit. Ang certificate ay papatunayan ang sakit at nagtataglay ng bilang ng araw ng pamamahinga at pagpapagaling. Ito ay dapat na ibigay ng personal o sa pamamagitan ng registered mail sa employer dalawang araw matapos ang issuance nito. Patunay ang magiging timbro ng koreo.  

• Para sa mga domestic workers na naka-live in:

Hindi oblidago ang pagpapadala ng medical certificate maliban na lamang kung ito ay partikular na hiniling ng employer. Nananatiling obligasyon, gayunpaman, ang medical certificate kung magkakasakit sa panahon ng leave o bakasyon o sa panahong ang colf o caregiver ay wala sa tahanan ng employer. Ang certificate ay dapat na mapatunayan ang karamdaman at nagtataglay ng bilang ng araw ng pamamahinga at pagpapagaling. Ito ay dapat na ibigay ng personal o sa pamamagitan ng registered mail sa employer dalawang araw matapos ang issuance nito. Patunay ang magiging timbro ng koreo.

Read more...

Ang CUD para sa domestic workers

Ang mga employer ay kinakailangang ibigay sa kani-kanilang colf o caregiver ang tinatawag na ‘dichiarazione sostitutiva del CUD’ kung saan nasasad ang kabuuang halaga na sinahod sa isang buong taon, para sa pagpa-file ng income tax return o ang tinatawag na dichiarazione dei redditi.

Ito ay dapat na ibigay sa worker:

-         ng hindi bababa sa 30 araw bago ang deadline sa pagpa-file ng tax return

-         kapag natapos ang paglilingkod (tapos ng kontrata, pagbibitiw o pagtatanggal sa trabaho)

Read more...

MGA DAPAT MALAMAN TUNGKOL SA COPD

GABAY-KALUSUGAN HANDOG NG FNA-ROME
 
Ang buwan ng Nobyembre ay naitalang ‘Lung Month’. Dahil sa pagbabago ng panahon at ang iba pang impluwensiya sa kapaligiran tulad ng usok sa sigarilyo, sasakyan at establisyimento, marami ang nagkakasakit lalo na sa sakit sa baga. Ang COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Desease) ay isa sa mga pangunahing karamdaman na nakakamatay at nakakabaldadong sakit sa buong mundo.
 

Ang respiratory system ay binubuo ng ilong, trakea, pangunahing bronchi, baga at mga masel sa paghinga tulad ng nasa butuhan ng dibdib at diaphragm. Ang kabuoang respiratory system ang nagdadala  ng Oxygen (O2) papasok sa ating katawan at siya rin namang nag-aalis ng Carbon Dioxide (CO2).
 
Ang Oxygen ay mabuting hangin na nagbibigay sa ating katawan ng enerhiya o lakas habang ang Carbon dioxide naman ay maruming hangin na ating inilalabas. Ang Oxygen ay nilalanghap natin sa ilong o maging sa bibig. Ang ilong ang nagsisilbing filter upang masala ang mga di kanais-nais  na usok at alikabok. Ang ilong din ang nagpapainit at nagdadagdag ng moisture sa hanging pumapasok. Sa pagkakataong mas maraming hangin ang kinakailangan, mas malaki ang naitutulong ng paghinga sa bibig. Ito ay madalas na ginagamit kapag nag-eehersisyo. Ang daanan ng hangin ay anyo ng nakabaligtad na puno at ng mga sanga nito. Mula sa ilong o bibig, ang hangin ay dumadaloy pababa sa trakea. Ito ay isang malaking tubo ng daanan ng hangin malapit sa ating leeg. Ang trakea ay naghihiwalay sa dalawang bronchi, tig-isa papunta sa kanan at kaliwang bahagi ng ating baga. Ang bawat bronchi naman ay naghihiwalay pa sa mas maliit na tubong daanan ng hangin na tinatawag na bronchioles

Read more...

MGA DAPAT MALAMAN TUNGKOL SA BAKUNA SA TRANGKASO

GABAY- KALUSUGAN HANDOG NG FNA- ROME

Taglagas na naman. Tuluyan nang namaalam ang summer at eto na naman ang tag-ulan. At di maiiwasang uso na naman ang mga ilang sakit tulad ng trangkaso o tinatawag na influenza o di kaya’y flu (kasama ng ubo, sipon at lagnat).

Ang trangkaso ay isang nakakahawang sakit. Ito ay sanhi ng virus ng influenza. Ito ay maaaring maging sanhi ng malubhang karamdaman at kung minsan ay humahantong din sa kamatayan. May nga tao may mas malaking panganib na magkaroon ng seryosong komplikasyon sa trangkaso. Kabilang dito ang mga matatanda, bata at mga nagdadalantao, at ng mga taong may partikular na kondisyon sa kalusugan gaya ng sakit sa puso, baga at bato o huminang immune system.

Kabilang sa mga sintomas ng trangkaso ang lagnat na karaniwang mataas, pagkaginaw, sakit ng ulo, matinding pagkahapo, tuyong pag-ubo, masakit na lalamunan, tumutulo o nagbabarang ilong at pananakit ng kalamnan. Ang mga sintomas na gastro-intestinal tulad ng alibadbad, pagsusuka at pagtatae ay karaniwan naman sa mga bata. Ilan sa mga kumplikasyon na sanhi ng trangkaso ay ang mikrobyong pulmonya, pagkatuyo at paglala ng hindi gumagaling na mga kondisyong medikal tulad ng hika at diyabetis. Ang mga bata ay maaaring magkaroon ng mga problema sa sinus at mga impeksiyon ng tainga.

Read more...