Thursday, Apr 24th

Last update12:36:58 PM GMT

Ang Stress o Tensiyon at ilang paraan na maiwasan ito
Ang stress o minsa’y tinatawag na tensiyon sa Filipino ay isang sitwasyon na kung saan ay dumadaan sa pakiramdam na ikaw ay nahihirapan, nababahala, labis na kapaguran at tila nawawalan ng pag-asa.  Ang stress ay bahagi na ng pang araw-araw na buhay para sa maraming tao. May antas ng stress na hindi naman nakakapanira. Ang katamtamang lebel nito ay nakakatulong sa katawan at isipan na harapin ang mga hamon ng mahihirap na suliranin at tuwing oras ng krisis.

Ang mga ilang sanhi ng stress o tensiyon ay maaring magmula sa isa o kombinasyon ng mga sumusunod: problemang pinansiyal, di pagkakasundo sa pamilya o sa trabaho, kawalan ng balanse sa pangangailangan ng oras at atensyon ng pamilya at trabaho, pagkaroon ng mababang sahod o ang kawalan ng tahanan, pagkawala o pagkamatay ng isang mahal sa buhay o kaibigan, away sa pamilya o labas ng tahanan, pagkasakit, aksidente, pagiging biktima ng karahasan o iba pang trauma, pag-aabuso ng alak o droga, o di sapat na nutrisyon. Nakakadulot rin ng stress ang culture shock na nararanasan ng mga migranteng manggagawa na baguhang naninirahan sa ibang bansa na iba ang kultura ng mga amo at katrabaho kumpara sa nakasanayan. Kabilang na rito ang pagharap sa isyu ng rasismo (racism) o iba pang uri ng diskriminasyon na maaaring nararanasan sa kadahilanang orientasyong sekswal, edad, relihiyon, lahi, kultura, atbp.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...

Mga dokumentong kinakailangan sa paggawa ng Dichiarazione dei redditi

Narito ang mga dokumentong kinakailangan sa paggawa ng Dichiarazione dei Redditi  
 

DATI DEL CONTRIBUENTE

  • Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico, anche per i familiari di extracomunitari;
  • Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (730 o Unico), compreso il modello CUD 2013 (in caso di non averlo ricevuto dall’Inps, si può richiedere una copia direttamente al Caf), eventuali deleghe di versamento Modello F24;
  • Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a luglio 2013; Fotocopia documento del dichiarante/richiedente.

    Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...

MGA DAPAT MALAMAN TUNGKOL SA KANSER SA BALAT

Ang balat ang pinakamalaking organo ng sistemang integumentaryong binubuo ng maraming patong ng mga tisyung nagbabantay sa mga nakapailalim ng mga masel at mga organo. Nagkakaiba-iba ang mga kulay ng balat sa maraming mga populasyon ng tao, at maaaring tuyo at malangis ang kaurian ng balat.

Bilang nagsisilbing tulay pang-ugnayan sa kapaligiran, may pinakamahalagang tungkulin ang balat sa pagsanggalang ng katawan  laban sa mga mikrobyong nagdudulot ng mga karamdaman. Ang iba pang mga pangunahing tungkulin nito ay ang pagbibigay-init at regulasyon ng temperature pagdama, paglikha o sintesi ng bitamina D, at pangangalaga ng mga folate ng bitamina B.

Ang kanser sa balat ang pinaka-pangkaraniwang uri ng kanser ng tao. Mahigit na isang milyon na bagong kaso nito ang naitatala bawat taon. Ito ang abnormal na pagtubo ng selyula sa balat at karaniwang nangyayari sa balat na nakalantad sa araw tulad ng anit, mukha, labi, tainga, leeg, dibdib, braso, kamay, at binti. Gayunman, maaari din itong maranasan sa parte ng balat na hindi nalalantad sa araw tulad ng palad, ilalim ng kuko sa kamay at paa, at sa maseselang bahagi.

Ang kanser sa balat ay tumutukoy sa tatlong iba’t-ibang kondisyon. Ito ay nakatala mula sa hindi masyadong malala hanggang sa pinaka-delikado:

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...

Pamamaraan sa Pagboto

Abril 13, 2013 - Ang Overseas Voting para sa 2013 National and Local Elections ay nakatakda sa April 13 hanggang May 13.

Batay na naunang ipinahagay, ang Embahada ng Pilipinas ay sumusunod sa pamamaraang Postal Voting, kung saan ang electoral mails na nagtataglay ng mga official ballots at ilang gamit sa pagboto ay ipinapadala sa tirahan ng botante sa pamamagitan ng koreo, ang Embahada ng Pilipinas ay naglabas ng maigsing gabay para sa mga Overseas Absentee Voters. 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...

Ang CUD ng mga colf, caregivers at babysitters

Roma - Abril 8, 2013 - Ang salitang CUD ay kumakatawan bilang acronym at nangangahulugan ng certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente. Ito ay kinakailangan ng manggagawa sa pagpa-file ng tax return o dichiarazione dei redditi.  

Bawat worker ay may karapatang tanggapin ang CUD buhat sa sariling employer.

Kung ang employer ay isang kumpanya, ang CUD ay kinakalkula ng job consultant batay sa mga impormasyong tinataglay sa payroll o busta paga.

Para sa domestic job, gayunman, ang mga patakaran ay naiiba: ang employer, ayon sa batas ay kailangang gumawa ng isang simpleng deklarasyon, ang Dichiarazione sostitutiva del CUD o isang deklarasyon na nagpapatunay ng kabuuang halaga ng sahod o kita na tinanggap ng worker sa isang taon.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...