Sunday, Apr 20th

Last update01:29:44 PM GMT

Bonus bebè 2014
Ang Bonus Bebè 2014 ay tumutukoy sa isang magaang na pagpapa-utang at hindi na isang tulong pinansyal buhat sa nakaraan.

Ang pagsilang ng isang sanggol ay isa sa pinakamasayang araw sa buhay ng mga magulang. Ito ay pinaghahandaan ng bawat magulang ng buong pananabik. Kaugnay nito, ang bagong role ay puno rin ng mga responsabilidad tulad ng tamang pagpapalaki ng anak. Hindi maiiwasan, sa paglaki ng pamilya, ang paglaki ng gastusin at samakatwid ang tema ng pananalapi.

Dahil dito ay nagbabalik muli ang Bonus Bebè 2014. Ngunit ang pagbabalik na ito ay nagtataglay ng pangunahing pagbabago: ito sa kasalukyan ay tumutukoy sa isang magaang na pagpapa-utang at hindi na isang tulong pinansyal tulad sa nakaraan. Ito ay tinatawag ring Fondo per i nuovi nati, na nasasaad sa legge di stabilità (legge 27 dicembre 2013, n. 147- articolo 1 comma 20).
Narito ang mahahalagang impormasyon kung sino, paano at kailan maaaring mag-aplay nito.
Sino ang maaaring mag-aplay nito?
Lahat ng mga magulang na ang mga anak ay isinilang sa taong 2012, 2013, 2014. Walang minimum annual salary required. Maaaring makahiram ng pera hanggang 5,000 na maaaring ibalik sa loob ng limang taon at sa mababang interes.
Gayunpaman, kinakailangan ang pagkakaroon ng ISEE. Kung ang halaga ng ISEE ay mas mababa sa 15,000 yearly, ang garansiya ng estado ay tataas mula sa 50% hanggang 75%, at nagiging mas madali ang proseso nito.
Samantala, kung ang ISEE ay mas mataas sa 15,000 euros, ang garansiya ng estado, sa kawalan ng ibabayad ay hanggang 50% ng halagang inutang.  
Sa kadahilanang ito, ang bangko ay nagbibigay ng mababang interes sa mga pamilyang mayroong ISEE na mas mababa sa 15,000 euros yearly. Gayunpaman, dapat tandaan na ang pagkakaroon ng guarantee ay hindi nagtatanggal ng obligasyong bayaran ang inutang.
Bawat sanggol na isinilang o inampon sa mga taong nabanggit ay may karapatan sa isang Bonus Bebè.
Paano at kailan?
Ang mga pamilya na nagnanais na makatanggap ng prestito agevolato nuovi nati, ay kailangang makipag-ugnayan sa mga bangkong kabilang sa inisyatiba. Ang listahan ng mga bangko at mga financing agency na kalahok ay matatagpuan sa website ng www.fondonuovinati.it at www.abi.it.
Ang aplikasyon ay maaaring isumite hanggang June 30 ng susunod na taon makalipas ang taon ng kapanganakan o ng pag-aampon sa pamamagitan ng pagpi-fill up ng isang form sa bangko mismo at sa pamamagitan ng self-certification ay idedeklara ang mga personal datas, fiscal code at ang pagiging magulang ng bata.
Maaari bang mag-aplay ang mga mamamayang dayuhan?
Lahat ay maaaring mag-aplay, Italyano man o hindi. Ang bangko o financing agency ang magde-desisyon sa pagbibigay ng pagkakataon sa utang. Gayunpaman, isinasaalang-alang sa pagsusuri ang validity ng permit to stay. (PG)

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Appointment sa SUI sa Roma gamit ang smart phone, inilunsad!

Inilunsad sa Roma ng Sportello Unico per l’Immigrazione ang isang libreng app sa mga smart phones at tablet. Ito ay magpapahintulot magkaroon ng appointment at maging instrumento sa pagpapadala ng mga dokumento. 
 

Roma, Enero 30, 2014 - Ang Sportello Unico per l’Immigrazione sa Roma ay sumasabay sa maka-modernong panahon. Ang serbisyo ng auto convocazione online na inilunsad noong nakaraang summer ay matatagpuan na rin sa mga cellular phones at mga tablets.
 
Salamat sa libreng application na compatible sa operating system ng Android ( 2.2 or more), available ilang araw na ang nakakalipas sa application store ng google (hanapin lamang ang “Prefettura di Roma”). Ito ay magpapahintulot sa pag-prenotate ng appointment sa SUI sa sinumang nagsumite na ng aplikasyon (mahalagang alam ang code) para sa family reunification, flussi o regularization, maging para sa simpleng impormasyon ukol sa katayuan ng aplikasyon. 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...

Anak ng mga irregulars, enrollment sa paaralan pa rin!

Ang mga magulang ay hindi maaaring mag-enroll on line, dahil sa kawalan ng fiscal code. Ang paglilinaw ng Ministry of Education.
 

Roma, Enero 30, 2014 - Sinimulan kamakailan ang registration online www.iscrizioni.istruzione.it para sa enrollment ng mga unang grado ng bawat antas (grade 1, first year HS).  Mula sa susunod na Lunes , maaari naman ipadala ang enrollment form. Ito ang proseso, sa kasamaang-palad, na hindi sumasaklaw sa mga irregulars sa Italya, na personal na gagawin ang enrollment sa paaralang p
inili ng kanilang mga anak. 
 
Inaasahang maging ang mga anak ng mga undocumented ay may karapatan na rin sa modernong paraan ng pgg-e-enroll ng walang anumang alalahanin. Ngunit, sa programa na magpapahintulot sa pagpi-fill up ng application form sa website www.iscrizioni.istruzione.it ay humihingi pa rin ng codice fiscale na isang uri ng dokumento na hindi tinataglay ng mga irregulars. 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...

"Mas kaunting entries mula sa ibang bansa, trabaho sa mga nawalan ng trabaho sa Italya” – Ministry of Labor

Sa 3-year guideline 2014-2016, ang Ministry of Labor ay binanggit rin ang imigrasyon, mula sa epekto ng kasalukuyang krisis sa ekonomiya.

Roma, Enero 27, 2014 - Paalam maxi decreti flussi. Maaaring (sa lalong madaling panahon) ay mas kaunting entries mula sa ibang bansa ng dayuhang manggagawa at mas higit na atensyon sa mga manggagawang nasa bansang Italya na nawalan ng trabaho.

Ito ang mungkahi ni Minister of Labor Enrico Giovannini sa triennium guideline 2014-2016, na nagpapaliwanang kung paano kikilos ang Ministry sa susunod na 3 taon at nagtapos sa ilang serye ng mga rekomendasyon sa pamamahala sa imigrasyon.

"Kabilang sa mga epekto ng krisis sa ekonomiya – sulat ni Giovannini - ay tiyak na isinasaalang-alang ang malaking pagtaas sa bilang ng mga dayuhan na nawalan ng trabaho, na nagdudulot ng suliranin sa pamilya at sa sahod at sa mas malawakang pananaw, sa pagbigat ng social integration sa host community”.

Una sa lahat, hindi malawakang bubuksan ang frontier. “Isang partikular na pagsusumikap ay kailangang gawin ng Public Administration upang magtakda ng mas mapiling programa ng pagpasok sa bansa para sa trabaho, gawin itong mas maliit sa bilang ngunit mas kwalipikado at mas nauugnay sa tunay na job demand.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...

Autocertificazione para sa mga imigrante, ipinagpaliban muli!

Ipinagpaliban muli ang paggamit ng self-declaration o autocertificazione para sa mga permit to stay at ilang dokumento ukol sa imigrasyon. Ang Public Administration ay bigo sa paglalagay ng koneksyon sa mga data base. 

Roma, Enero 27,2014 - Magpapatuloy ang pagpila ng mga imigrante sa tanggapan ng public administration para sa isang dokumentong isusumite sa ibang tanggapan ng public administration. Ito ay dahil sa pagpapaliban muli ng legge di semplificazione para sa mga imigrante.

Isang simpleng paraan sa simula ngunit sa ngayon ay tila hahantong sa isang labirint, puno ng extension. Subukan nating balikan ang mga pangyayari.

Isang batas ang ipinapatupad simula 2012, ang nagsasaad na ang mga tanggapang publiko ay hindi na maaaring humingi o mag-isyu ng mga sertipiko na naglalaman ng mga impormasyon na tinataglay na ng Public Administration. Hal: ang Inps ay hindi na maaaring humingi ng certificate of family composition, sa halip ay dapat tanggapin ang self-certification at susuriin ang nilalaman nito sa anagrafe.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...