Thursday, Jul 02nd

Last update01:54:27 AM GMT

Permit to stay sa sinumang makikipagtulungang labanan ang human traffickers at smugglers

Ito ay nagsasaad sa dekreto laban sa terorismo na inaprubahan kamakailan ng Chamber of Deputies. Dinamihan ang mga kundisyong maaaring gawing regular, na tutulong sa pulis, hukom at mga secret agent.

 


Roma - Abril 7, 2015 – Mahikayat ang mga imigrante na i-report ang mga human traffickers. Ito ay sa pamamagitan ng pagtulong sa awtoridad na makilala at maparusahan ang mga may hangaring punuin ang mga kilalang ‘bangka ng desperasyon’.

Isa rin ito sa mga layunin ng decreto contro il terrorismo na inaprubahan kamakailan ng Chamber of Deputies para maging isang ganap na batas. Ito ay napapaloob sa isang panuntunan kung saan dinamihan ang mga tatanggap ng “permesso di soggiorno a fini investigativi”.

Hanggang sa kasalukuyan, ito ay isang uri ng permit to stay na ibinibigay lamang sa sinumang nakikipag-tulungan sa operasyon ng pulisya, imbestigasyon o kasong may kinalaman sa krimen tulad ng terorismo, kahit na internasyunal o ang pagpapabagsak sa demokrasya. Idinagdag rin sa decreto legge ang mga kaso ng “transnational crime”, tulad ng pamamahala sa ilegal na imigrasyon.

Ang pakikipagtulungan ng mga banyagang mamamayan, ayon sa paunang salita ng dekreto, “ay kapaki-pakinabang upang maiwasan ang terorismo”. “Ang ilegal na imigrasyon-dagdag sa paliwanag- ay maaaring maging instrumento sa pagsasakatuparan ng mga gawain ng terorista sa bansa o sa Europa."

Ang "permesso di soggiorno ai fini investigativi” ay malayang ibinibigay ng Chief of Police, sa mungkahi ng pulis o ng secret agent o sa kahilingan ng hukom. Ito ay balido ng isang taon at maaaring ma-renew taun-taon. Sa mga kasong ang kolaborasyon ay nagbigay ng magandang resulta - naiwasan ang isang atake ng terorismo, nabawasan ang epekto nito o nakilala ang mga nag-plano nito - ay maaaring ibigay ang EC long term residence permit o ang carta di soggiorno.  

 

 

 

Servizio Civile Nazionale – Higit na pagkakataon para sa mga kabataan

Nilawakan ang Bando 2015 na bukas rin maging sa mga kabataang dayuhan. Deadline inilipat sa April 23.

 

 

 


Roma - Abril 7, 2015 – Higit na pagkakataon para sa mga kabataan, Italyano man o dayuhan, na nais na magbigay serbisyo sa National Civil Service o Servizio Civile Nazionale.

Sa 29,972 available posts na inilathala noong nakaraang buwan, ay idinagdag kamakailan ang 1,046 posts. Ito ay magpapahintulot sa 92 bagong mga proyekto sa Calabria, Lazio, Liguria, Lombardy, Marche, Piedmont, Puglia at Tuscany.

Bukod dito, ay mas mahaba ang panahon sa pagsusumite ng aplikasyon. Sa katunayan ay inilipat ang deadline nito at ginawang hanggang alas 2 ng hapon sa April 23, sa halip na April 16, tulad ng unang inilathala.

Read more...

CAS.SA colf, dinagdagan ang mga benepisyo para sa mga colf at mga employers

Ang refund ng mga medical expenses, free medical check-up at insurance policy. Narito ang nilalaman ng bagong health scheme simula March 1.

 

 


Roma - Abril 1, 2015 – Tulong pinansyal kung maa-admit sa ospital, refund ng mga medical expenses, free medical check-ups sa mga awtorisadong klinika para sa mga colf, babysitters at caregivers. Maging insurance policy para sa mga employer.

Ito ay ilan lamang sa mga idinagdag na benepisyo na ibibigay ng  Cas.sa Colf, isang insrtumento na nasasaad sa National Collective Contract for Domestic Job, kung saan  natatala ang lahat ng mga kasambahay at kanilang mga employers. Kinakailangan lamang na tuwing ikatlong buwan, bukod sa kontribusyon sa social security, ay magbabayad din sila ng contractual assistance.

Obligado ang pagbabayad ng sinumang mag-aaplay ng CCNL, na nagkakahalaga ng €0.03 kada oras ng trabaho. Ito ay babayaran ng employer at ang bahaging para sa worker na €0.01 ay maaari na lamang kunin ng employer sa susunod na sahod nito.

Sinimulang ipatupad ngayong Marso ang bagong health scheme ng Cas.sa Colf kung saan nilalawakan ang mga serbisyong nakalaan sa mga nakatala dito.

Sundan sa colfbadanti.it ang buong listahan ng bagong health scheme.

April 1-10, bayaran ng kontribusyon ng mga colf, caregivers at babysitters

Ang mga employer ay kailangang bayaran ang kontribusyon para sa buwan ng Enero, Pebrero at Marso 2015.

 

 

 

 


  Roma - Abril 1, 2015 – Unang mahalagang petsa para sa kontribusyon ng mga colf, caregivers at babysitters.

Simula ngayong araw at hanggang Biyernes, April 10 ang mga employer ay kailangang magbayad ng kontribusyon para sa buwan ng Enero, Pebrero at Marso 2015, kasama ang bahaging nakalaan para sa mga workers.

Ang pagbabayad ay mayroong iba’t ibang paraan. Online, sa pamamagitan ng www.inps.it; sa telepono, sa pamamagitan ng pagtawag sa call center 803164 gamit ang credit card; ang bollettiini MAV na ipinadala ng Inps; mga tobacco shops, bangko at mga post offices.

Ang halaga ay nag-iiba batay sa suweldo, ngunit para sa mga higit sa 24hrs per week ay mayroong fixed amount. Bukod dito, para sa mga kontrata na tempo determinato o short-term, maliban na lamang kung ito ay substitution sa isang worker dahil sa bakasyon, sick leave o maternity, ang kontribusyon ay mas mataas.

Paalala: Bukod sa kontribusyon ng Inps, ang employer ay kailangan ding bayaran ang Contibuto di assistenza contrattual (Codice F2) para sa pagtanggap ng as maraming serbisyo ng Cas.sa Colf. Ang halaga para sa taong 2015, para sa tempo determinate at indeterminate, anuman ang sahod at oras ng trabaho ay € 0,03 (€ 0.01 ang halagang nakalaang bayaran  ng worker) kada oras.

 

 

Bilang para sa conversion ng permit to stay, itinalaga ng Ministry

Ang bilang para sa conversion ng huling decreto flussi ay itinalaga ng Minsitry of Labor sa mga probinsya. Green light sa conversion mula sa seasonal permit to stay kung totong nagkaroon ng hiring at tinapos ang first period ng trabaho.  

 

 


Roma - Marso 30, 2015 - Higit sa pagpasok ng mga dayuhan mula sa ibang bansa (5,500), ang decreto flussi na inilathala noong nakaraang Disyembre ay tila pagbibigay pagkakataon lamang sa mga dayuhang nasa Italya na, dahil pinahihintulutan nito ang conversion ng 12.350 permit to stay sa self employment at subordinate job.

Kahapon, ang Ministry of Labor ay itinalaga sa lahat ng mga lalawigan sa buong Italya (7458) ang angkop na bilang para sa conversion ng permit to stay, upang matugunan ang mga aplikasyon na isinumite sa mga Sportelli Unici per l’Immigrazione. Ang nalalabi ay ibabahagi naman batay sa pangangailangan sa mga susunod na buwan.

Read more...