Tuesday, Jul 07th

Last update09:32:47 AM GMT

Assegni familiari sa miyembro ng pamilya ng mga migrante na nasa sariling bansa

Hukom: "Ang sinumang may EC long term residence permit o carta di soggiorno ay may parehong karapatan tulad ng mga Italians”. INPS nahatulan ng diskriminasyon.
 

 

 


Roma - Abril 30, 2015 – Itigil ang diskriminasyon sa pagtanggap ng family allowance o assegni familiari. Ang mga dayuhang manggagawa na mayroong carta di soggiorno ay maaaring makatanggap ng benepisyo para sa asawa at anak na dependent kahit na naninirahan sa ibang bansa.    

Isang hukom muli ang nagbigay tuldok sa diskriminasyon ukol sa pagtanggap ng mga social services ng mga non-EU nationals na mayroong katulad ng karapatan ng mga Italians at Europeans. Ito ang itinalaga ng Batas ng Europa na higit na mahalaga kumpara sa batas ng mga bansa lalo na’t kung ang mga ito ay salungat ang ipinatutupad.
 
Ang lahat ay nagsimula sa isang reklamo ng diskriminasyong isinampa laban sa Inps mula sa 6 na manggagawang dayuhan sa Brescia. Ayon sa mga manggagawa, sapilitan umanong ipinababalik ang benepisyong tinanggap para sa mga miyembro ng kanilang pamilya na wala sa Italya. Ito ay batay sa isang batas 30 taon na ang nakakaraan (L. 153/1988), noong ang Italya ay hindi pa isang bansa ng migrasyon, kung saan nasasaad na “hindi bahagi ng pamilya ang asawa at anak ng dayuhan kung ang mga nabanggit ay sa ibang bansa naninirahan”. 

Read more...

13,000 seasonal job workers, narito na ang dekreto

Hinihintay na lamang ang paglalathala sa Official Gazette. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang maaaring panggalingan ng mga seasonal workers. Simula May 5, maaari ng ihanda ang mga aplikasyon.

 

 

 


Roma - Abril 30, 2015 – Ang Italya, matapos ang matagal na paghihintay, ay muling nagbubukas para sa mga non-EU seasonal workers, pansamantala ngunit mahalaga sa sektor ng agrikultura at turismo.

Ang decreto flussi na nagpapahintulot sa pagpasok ng 13,000 non-EU seasonal workers, ay nai-rehistro na isang linggo na ang nakakaraan ng Court of Auditors at ilalathala na sa Official Gazette sa lalong madaling panahon. Narito ang buong teksto, pinirmahan noong Abril 2 ni undersecretary Graziano Delrio.

Ang mga kumpanya ay maaari lamang magpadala online ng aplikasyon pagkatapos ng paglalathala ng dekreto. Samantala, simula May 5 ay maaari nang mag-rehistro sa website ng Ministry of Interior, magfill-up at mag-save ng aplikasyon habang hinihintay ang petsa ng pagpapadala nito online.

Ang decreto flussi ay nakalaan para sa mga sumusunod na bansa: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, South Korea, Egypt, ang dating Yugoslav Republic of Macedonia, Pilipinas, Gambia, Ghana, Japan, Indya, Kosovo, Morocco, Mauritius, Moldova, Montenegro , Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ukraine at Tunisia. Maaari ring bumalik ang mga seasonal workers na nasa Italya na sa mga nakaraang taon ng hindi isasaalang-alang ang  nationality.

Read more...

Bonus hanggang 640 euros sa pagpa-file ng income tax return ng mga colf at caregivers

Panahon na para sa income tax bonus 2014 para sa mga domestic workers. Narito kung kanino ito nakalaan at kung paano ito gawin.
 
 
 
 
 
 
 

Roma - Abril 29, 2015 - Kahit para sa mga domestic workers, caregivers at babysitters ay panahon rin upang makuha o mabawi ang tinatawag na income tax bonus o bonus irpef ng taong 2014 na maaaring magkahalaga hanggang 640 euro, resulta ng isang diskwento sa buwis na inaprubahan ng gobyerno noong nakaraang taon. 
 
Ang ibang mga empleyado ay natatanggap ito buwan buwan sa kanilang pay envelope. Sa katunayan, ang mga kumpanya ay mga withholding agent o “sostituto d’imposta” at nagkakaltas ng buwis mula sa sahod para sa estado. 

Read more...

Dayuhang substitute teachers sa mga paaralan sa Italya, aplikasyon simula April 30

Binuksang muli ng Ministry of Education ang public competition. Ang buksan ito para lamang sa mga Italians at Europeans ay isang diskriminasyon.

 

 


Roma - Abril 28, 2015 - "Walang non-EU substitute teachers sa mga paaralan”? isang diskriminasyon. Dahilan kung bakit ang mga naghahangad na non-EU teachers ay may pagkakataong makapag-turo ngayon sa mga paaralan.

Nagsimula ang lahat noong nakaraang taon, Mayo 2014, noong nagpalabas ng dekreto ang Ministry of Education (Decree 353/2014) upang makalikha ng listahan o graduatorie na sanggunian para sa mga substitutes. Kabilang sa mga admission requirements ay ang italian o european citizenship. Ang tanging listahan kung saan lamang maaaring makabilang ang mga dayuhan ay sa pagtuturo ng “foreign language conversation” at mayroong mas mababang puntos kumpara sa mga Italians at mga Europeans.

Read more...

Carta di soggiorno, pinawawalang bisa sa mga nawalan ng trabaho

Sa Milan at iba pang lalawigan ay sinusuri ang halaga ng kabuuang sahod 
sa paga-update ng dokumento. Anolf: “Labag sa batas at isang diskriminasyon, kailangang kumilos ang EU”.
 
 
 
 

 
Roma - Abril 22, 2015 – Ito ay teknikal na tinatawag na EC long tem residence permit, ngunit kilala ng lahat sa tawag na ‘carta di soggiorno’. 
 
Ang mga imigrante ay maaari lamang magkaroon ng nasabing dokumento matapos ang limang taong regular na pagiging residente sa bansa, kung mapapatunayan ang pagkakaroon ng angkop na sahod at tahanan, matapos bayaran ang 200 euro na kontribusyon at matapos sumailalim at maipasa ang pagsusulit sa wikang italyano. Dahil ito ay isang long term residence document at walang expiration o ‘a tempo indetrminato’. 
 
Ngunit ilang Questure, tulad sa Milan, ang nagsimulang magpawalang-bisa ng mga carta di soggiorno dahil sa kawalan o kakulangan ng itinakdang sahod mula sa regular na trabaho sa mga huling nagdaang taon. At tinatayang maraming migrante ang maaapektuhan nito, dahil sa krisis, ay maraming nawalan ng trabaho. 
 
Nagsimula ang pagpapawalang-bisa mula ng mag-aplay ang mga dayuhan ng duplicate o mag-update ng nasabing dokumento – dahil sa pagkakaroon ng anak, pagpapalit ng litrato sa dokumento o pagpapalit ng numero ng pasaporte - bagay na dapat gawin ng mga dayuhan tuwing ikalimang taon upang kilalanin ang dokumento bilang identification document. 

Read more...