Tuesday, Aug 04th

Last update05:52:02 PM GMT

Decreto Flussi para sa mga non-EU seasonal workers, sinimulan na

Ang mga employer ay maaari nang isumite ang aplikasyon  para makarating at ma-empleyo sa Italya ang 13,000 non-EU seasonal workers simula May 8, 2015. Gagawin ang lahat online. Narito ang isang ‘gabay’.

 

 


Rome - Mayo 11, 2015 – Green light para sa pagpasok sa Italya ng 13,000 non-EU seasonal workers para ma-empleyo sa sektor ng agrikultura at turismo. Simula alas 8 ng umaga noong Mayo 8 hanggang hatinggabi ng Disyembre 2015. Ang mga employer ay maaari nang magsumite ng mga aplikasyon sa trabaho.
 
Ayon sa influx decree o decreto flussi na inilathala sa Officiale Gazette kamakailan, Ang mga manggagawang maaaring makarating sa Italya ay buhat: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, South Korea, Egypt, ex Yugoslav Republic of Macedonia, Pilipinas, Gambia, Ghana, Japan, India, Kosovo, Morocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ukraine at Tunisia. Samantala, maaari ring makarating ang mga seasonal workers na nasa Italya na sa mga nakaraang taon nang hindi isasaalang-alang ang kanilang nasyunalidad.

Read more...

Bonus bebè, simula na ng aplikasyon

Inilathala na ng Inps ang pamamaraan sa pagtanggap ng tulong pinansyal. Aplikasyon online, sa telepono o sa pamamagitan ng mga patronati.

 

 

 


Rome - May 11, 2015 – Matapos ang matagal na paghihintay ay narito na sa wakas ang kilalang bonus bebè. Simula ngayong araw na ito, Mayo 11, ang sinumang biniyayaan ng isang sanggol sa taong 2015 ay maaaring humingi sa estado ng tulong pinansyal hanggang 160 euros kada buwan. At kabilang sa mga benepisyaryo ang maraming pamilya ng mga imigrante .
 
Ang bonus ay itinalaga ng legge di stabilità na inaprubahan noong nakaraang Disyembre, ngunit kalahatian lamang ng Abril lumabas ang regulasyon at ilang araw pa lamang ang nakakalipas matapos magpalabas ang Inps ng isang circular kung saan matatagpuan ang kabuuang detalye sa pag-aaplay nito.

 Ang bonus ay nakalaan para sa mga pamilya kung saan ay isinilang o inampon ang isang sanggol mula sa Enero 1, 2015 at may ISEE o economic situation indicator hanggang € 25,000. Sa loob ng tatlong taon matapos ang kapanganakan o pag-aampon ang mga pamilya ay bibigyan ng buwanang allowance na € 80, at maaaring umabot hanggang € 160 kung ang ISEE ay hindi lalampas sa €7000.
 
Maaaring mag-aplay ng bonus bebè ang mga magulang na Italyano, EU nationals at mga non-EU nationals sa ilang partikular na sitwasyon lamang. Sa katunayan, sa kabila ng Batas ng Europa, ang Italya ay nag-pasyang ibigay lamang ang tulong pinansyal sa mga mayroong ‘carta di soggiorno’ at mga dayuhang mayroong asylum at international protection status.  

Paano mag-aplay?

May tatlong posibilidad:

  1. lumapit sa mga authorized office o patronati (kung saan ginagawa ang ISEE) 
  2. tumawag sa INPS contact center 803,164 mula landline at 06/164164 mula sa mga mobile  gawin ang lahat online sa pamamagitan ng website www.inps.it.
  3. Para sa mga application online ay kailangan ang PIN buhat sa Inps. Narito ang mga simpleng hakbang na dapat gawin: www.inps.it > Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito> Assegno di natalità – Bonus bebè.

Kailan maaaring mag-aplay?

Sa loob ng 90 araw mula sa kapanganakan o pag-aampon, ngunit dahil sa pagkaantala sa paglalathala ng regulasyon, para sa mga sanggol na ipinanganak o inampon sa pagitan ng petsang Enero 1 at Abril 27, 2015 ay binigyan ng panahon hanggang Hulyo 27, 2015. Hindi maibibigay ang buong bonus ngunit matatanggap naman ang bonus para sa mga susunod na buwan matapos ang pagsusumite ng aplikasyon.

Mga dapat malaman ukol sa PIN ng Inps

 

 

Scholarship para sa mga dayuhang mag-aaral, aplikasyon hanggang May 13

Scholarship sa mga papasok sa unibersidad, master’s degree, doctorate pati ang mga mag-aaral ng wikang italyano. Narito ang public competition para sa academic year 2015/2016 at ilang mahahalagang impormasyon. 
 
 
 
 
 
 
 

Rome - May 5, 2015 – Suportahan ang “international cultural cooperation, ang pagpapalawak ng kaalaman sa wikang italyano, kultura at agham ng Italya, gayun din ang pagpapakita ng ekonomiya at teknolohiya ng Italya sa buong mundo”. 
 
Ito ang layunin ng public announcement para sa mga dayuhang mag-aaral na ibinibigay ng gobyerno ng Italya para sa academic year 2015/2016. Ang scholarship ay nakalaan sa mga sumusunod na kurso: Undergraduate University courses; Postgraduate University courses; Master’s degree courses (Levels I & ii); Ph. D. Courses; Specialization Schools; Research under academic supervision; Courses of Higher Education in Art, Music and Dance (AFAM); Advanced Courses on Italian language and culture Courses for Teachers as second language.
 
Ang scholarship, na ibibigay ng Ministry of Foreign Affairs sa pamamagitan ng mga consulates/embassies sa buong mundo, ay karaniwang tumatagal ng 3, 6 o 9 na buwan (ngunit ang Italian language course ay 1 buwan lamang at tumatagal naman hanggang 1 taon para sa mga Libyan nationals) at nakalaan sa higit sa 100 bansa kabilang ang Pilipinas. Sa nabanggit na listahan ay makikita rin ang mga pangunahing bansa ng malalaking populasyon sa Italya tulad ng Romania, Albania, Morocco, China at Ukraine.  
 
Kabilang sa mga requirements ang edad mula sa 18 hanggang 35 anyos (45 anyos naman para sa mga magtuturo ng Italian language), sapat na kaalaman sa wikang italyano (average level o B2) at angkop na diploma at kwalipikasyong kinakailangan. Ang mga aplikasyon ay ipapadala online. Magmadali, tatanggapin ang mga aplikasyon hanggang hatinggabi ng Miyerkules May 13, Italian time. 
 
Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang website ng Ministry of Foreign Affairs. 
 
 
 
 

Diskwento sa buwis para sa mga employers ng domestic jobs sa income tax return

Mula sa taxable income ay maaaring ibawas ang pinagbayarang konribusyon para sa mga colf, badanti at babysitter. Karagdagang diskwento sa buwis kung ang caregiver ay nag-aalaga ng isang non self-sufficient.
 

 


Roma –Mayo 4, 2015 – Palapit ng palapit ang panahon ng pagpa-file ng income tax return o pag-aaplay ng dichiarazione dei redditi, at sa taong ito ang sinumang mayroong colf, babysitter o care giver ay maaaring makatipid sa babayarang buwis, ito ay dahil sa nasasaad na pagpapagaan sa buwis o agevolazioni fiscali para sa mga employer ng domestic jobs.

 Ito ay para sa mga trabahong regular lamang dahil ang ‘lavoro nero’ o ang mga hindi regular o undeclared ay laganap pa sa sektor na ito.

Ang lahat ng mga employers ng domestic jobs ay may karapatang ibawas mula sa kanilang kita kung saan kinakalkula rin ang tax deduction, ang mga kontribusyong ibinayad sa Inps para sa taong 2014 para sa mga colf, badanti at babysitter. Ang tax deduction ay hanggang maximum amount ng 1549,39 euros at ito ay ibinibigay ng hindi isinasaalang-alang ang sahod.

Ang sinumang gagamit ng filled-up 730 o 730 precompilato, ang malaking pagbabago sa taong ito, ay hindi kailangang gumawa ng kalkulasyon. Ang Agenzia dell’Entrate, sa katunayan, ay alam ang halaga ng kinikita ng lahat sa pamamagitan ng kontribusyon sa Inps ng 2014 at maaaring ilagay na ito sa form.

Isang karagdagang pagpapagaan kung ang caregiver ay nag-aalaga sa isang non autosufficiente o mga taong hindi kayang kumilos ng nag-iisa tulad ng pagkain, pag-ligo, paglalakad, pagbibihis at nangangailangan ng kalinga ng isang taga-alaga. Ito ay isang kundisyong dapat na sertipikado ng isang duktor.

Dahil dito, ang sinumang may binabayarang caregiver (maaaring employer o isang kamag-anak nito) ay may karapatan sa isang diskwento sa buwis na babayaran o ang tinatawag na ‘detrazione’. Ito ay katumbas ng 19% ng mga gastusin hanggang 2100 euros: at samakatwid ang maximum na diskwento ay 399 euros.

Ang halagang ibinayad sa caregiver ay hindi awtomatikong makikitang nakasulat sa filled-up 730 buhat sa Agenzia dell’Entrate. Ang sinumang nais na matanggap ang diskwentong ito ay kailangang ipadagdag ito sa form ng dichiarazione dei redditi.

 

 

 

 

Assegni familiari sa miyembro ng pamilya ng mga migrante na nasa sariling bansa

Hukom: "Ang sinumang may EC long term residence permit o carta di soggiorno ay may parehong karapatan tulad ng mga Italians”. INPS nahatulan ng diskriminasyon.
 

 

 


Roma - Abril 30, 2015 – Itigil ang diskriminasyon sa pagtanggap ng family allowance o assegni familiari. Ang mga dayuhang manggagawa na mayroong carta di soggiorno ay maaaring makatanggap ng benepisyo para sa asawa at anak na dependent kahit na naninirahan sa ibang bansa.    

Isang hukom muli ang nagbigay tuldok sa diskriminasyon ukol sa pagtanggap ng mga social services ng mga non-EU nationals na mayroong katulad ng karapatan ng mga Italians at Europeans. Ito ang itinalaga ng Batas ng Europa na higit na mahalaga kumpara sa batas ng mga bansa lalo na’t kung ang mga ito ay salungat ang ipinatutupad.
 
Ang lahat ay nagsimula sa isang reklamo ng diskriminasyong isinampa laban sa Inps mula sa 6 na manggagawang dayuhan sa Brescia. Ayon sa mga manggagawa, sapilitan umanong ipinababalik ang benepisyong tinanggap para sa mga miyembro ng kanilang pamilya na wala sa Italya. Ito ay batay sa isang batas 30 taon na ang nakakaraan (L. 153/1988), noong ang Italya ay hindi pa isang bansa ng migrasyon, kung saan nasasaad na “hindi bahagi ng pamilya ang asawa at anak ng dayuhan kung ang mga nabanggit ay sa ibang bansa naninirahan”. 

Read more...