Thursday, Jul 30th

Last update12:27:51 PM GMT

Aplikasyon sa italian citizenship, online simula ngayong araw

Simula ngayong araw na ito, May 18, ang mga nais maging ganap na italyano ay magkakaroon ng mas mabilis at mas madaling proseso, isang ‘click’ na lamang.
 

 

 


Roma, Mayo 18, 2015 - Inilunsad ang bagong sistema ng pagsusumite ng aplikasyon. Ang sinumang kwalipikado o nagtataglay ng mga requirements para sa italian citizenship (residency at marriage), sa pamamagitan ng website na inilaan ng Ministry of Interior: https://cittadinanza.dlci.interno.it., matapos ang magparehistro ay magkakaroon ng access sa e-form.

Una sa lahat ay siguraduhin ang pagkakaroon ng dokumento ng pagkakakilanlan, dokumentasyong buhat sa sariling bansa, tulad ng birth certificate at police clearance at ang resibo ng pinagbayarang kontribusyon ng postal bill ng 200 euros na hinihingi ng batas sa bawat aplikasyon. Ang mga ito ay kailangang i-scan at ilakip sa e-form.

Inaasahan ang pagiging mas madali ng bagong proseso. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi kabilang ang mga ‘patronati’ sa libreng magbibigay ng serbisyo sa pagpi-fill up at pagpapadala ng e-form. Maaari lamang magbigay ng mga impormasyon ukol sa mga requirements at mga dokumento na kinakailangan sa paga-aplay.

Hanggang dalawang buwan, ang bagong sistema ay experimental at isasabay sa lumang sistema nang personal na pagsusumite sa prefecture. Simula June 18, ang mga aplikasyon sa citizenship ay maaaring isumite online lamang.
 

Online application ng citizenship, narito ang mga pagbabago mula sa May 18

Simula sa Lunes May 18, ang mga nais maging italyano ay maaari ng mag-aplay online. Ang mga dokumento ay kailangang i-scan at ilakip sa e-form.

 

 

 


Roma – Mayo 14, 2015 – Ilang araw na lamang at ang mga nais maging ganap na italyano ay magkakaroon ng mas mabilis at mas madaling proseso, isang ‘click’ na lamang.
 
Simula Lunes May 18 ay ilulunsad ang bagong sistema ng pagsusumite ng aplikasyon para sa Italian citizenship, sa pamamgitan ng website na inilaan ng Ministry of Interior: https://cittadinanza.dlci.interno.it. Matapos ang magparehistro ay magkakaroon ng access sa e-form kung saan isusulat ang mga datos na kinakailangan. 

Read more...

Regularization: Pag-asa sa mga tinanggihang aplikasyon

Naging masyadong mahigpit ang pamantayang ginamit ng ilang prefecture upang mapatunayan ang pananatili ng dayuhan sa Italya. Ang mga aplikasyon ay muling susuriin sa kahilingan ng mga aplikante.
 

 

 


Roma - Mayo 13, 2015 – Ilang buwan na lamang at tatlong taon na ang nakakalipas sa pinaka huling regularization kung saan libu-libong mga migrante ang tinanggihan at ngayon ay muling mabibigyan ng pag-asa upang masuring muli ang mga aplikasyon.

Lahat ng ito ay nagsimula sa Brescia, kung saan tinatayang 70% ng mga aplikasyon ang tinanggihan, kumpara sa national average na halos 30%. Ipinatupad ng prefecture ang mahigpit na kriteryo o pamantayan upang mapatunayan ang pananatili sa Italya “hanggang sa petsa ng Disyembre 31, 2011 o mas maaga sa petsang ito” na patutunayan ng mga dokumentasyon buhat sa pampublikong kinatawan”.

Mga migrante, asosasyon at unyon ay nag welga sa plasa ng ilang buwan, hanggang sa makumbinsi ang Ministry of Interior upang maliwanagan, sa tulong ng opinyon ng Consiglio di Stato. Ngayon ang  opinyon ay lumabas na at muling ipinaliwanag ang batas sa regularization at sa kahilingan ng mga aplikante, ay maaaring suriin muli ang mga aplikasyon na hindi makatwirang tinanggihan. Sa Brescia, gayun din sa ibang bahagi ng Italya.

 Una sa lahat ay nilinaw na ang presensya sa Italya na kailangang patunayan ay “hanggang Disyembre 31, 2011ng walang limitasyon bago ang petsang ito. Samakatwid, maaaring gamiting patunay ang mga taong 2010 o 2009 at isang pagkakamali ang ginawa ng mga prefecture tulad sa Brescia na tinanggap lamang na patunay ang huling kalahating taon ng 2011.

Read more...

High-skilled workers mas madaling makakapasok sa Italya

Mas madaling makakapasok sa Italya ang mga high-skilled workers 
at magkaroon ng EU blue card. Isang komunikasyon lamang buhat sa employer, matapos pirmahan ang isang memorandum of agreement.
 
 
 

 
Rome - Mayo 12, 2015 – Nagbubukas muli ang bansang Italya sa mga high-skilled workers. Ang mga maaaring magkaroon ng tinatawag na ‘carta blu’ at mas mabilis na makakapasok ng Italya, salamat sa isang simpleng komunikasyon buhat sa employer.  
 
Ang EU Blue Card ay isang espesyal na permit to stay na nakalaan sa mga dayuhang manggagawa na nakatapos sa sariling bansa ng hindi bababa sa tatlong taon sa higher education at mayroong propesyunal na kwalipikasyon na kabilang sa antas 1, 2 at 3 ng ISTAT professional classification (i-click para sa kumpletong detalye). Sa kasong ang regulated profession (tulad ng mga nakatala sa isang rehistro o ‘albo’) ay kailangang nagtataglay ng mga requirements na hinihingi ng batas.  

Read more...

Mga huling oras para sa pag-aaplay ng scholarship ng mga dayuhang mag-aaral

Sa hatinggabi ng Mayo 13 ay magtatapos ang public competition buhat 
sa Italian government. Maaaring mag-aplay ang mga kabataan buhat sa 100 bansa, kabilang ang Pilipinas, upang magpunta at mag-aral sa Italya. 
 
 
 
 
 

Roma - May 12, 2015 – Ang Italya ay hindi pa rin kaakit-akit para sa mga banyagang mag-aaral. Sa mga unibersidad sa bansa ay 4% lamang ang mga mag-aaral na nakatala, kumpara sa European average na 8%.
 
Maraming ang mga dahilan nito, kabilang ang kakulangan ng pagkakataong makapag- trabaho. At habang nag-aaral ay ramdam ang kakulangan ng internationalization (kakaunti pa rin, ang mga kurso sa wikang ingles), kakulangan ng mga dormitories at financial support.
 
At dahil dito ay kailangang huwag palampasin ang pagkakataon, hanggang May 13, para sa scholarship na nakalaan sa mga dayhang mag-aaral na hatid ng gobyerno ng Italya  sa academic year 2015/2016. Narito ang public announcement. 
 
Ang scholarship ay nakalaan sa mga sumusunod na kurso: Undergraduate University courses; Postgraduate University courses; Master’s degree courses (Levels I & ii); Ph. D. Courses; Specialization Schools; Research under academic supervision; Courses of Higher Education in Art, Music and Dance (AFAM); Advanced Courses on Italian language and culture Courses for Teachers as second language.
 
Ang scholarship ay karaniwang tumatagal ng 3, 6 o 9 na buwan (ngunit ang Italian language course ay 1 buwan lamang at tumatagal naman hanggang 1 taon para sa mga Libyan nationals) at nakalaan sa higit sa 100 bansa kabilang ang Pilipinas. Sa nabanggit na listahan ay makikita rin ang mga pangunahing bansa ng malalaking populasyon sa Italya tulad ng Romania, Albania, Morocco, China at Ukraine.  
 
Kabilang sa mga requirements ang edad mula sa 18 hanggang 35 anyos (45 anyos naman para sa mga magtuturo ng Italian language), sapat na kaalaman sa wikang italyano (average level o B2) at angkop na diploma at kwalipikasyong kinakailangan. Ang mga aplikasyon ay ipapadala online. Magmadali, tatanggapin ang mga aplikasyon hanggang hatinggabi ng Miyerkules May 13, Italian time. 
 
Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang website ng Ministry of Foreign Affairs.