Thursday, Jul 30th

Last update07:21:31 PM GMT

Bonus bebè – Mag-aplay din ang sinumang may ordinaryong permit to stay

Ang online system ng INPS ay hindi esklusibong naglalaan ng bonus sa mga carta di soggiorno holders lamang. Ang opinyon ng mga patronati: “Ipadala ang aplikasyon, tayo ay mag-aapila kung sakaling tatanggihan”.
 

 

 


Roma - Hunyo 4, 2015 – Hinintay ng matagal na buwan ang bonus, ngunit sila ay hindi kabilang sa mga makakatanggap nito. Para sa mga magulang gayunpaman, ay hindi pa huli ang lahat.

Isang balik-tanaw. Ayon sa batas, matatanggap lamang ng mga dayuhan ang bonus kung mayroong EC long term residence permit o carta di soggiorno, asylum o humanitarian protection permit to stay.

Ang parehong batas ay binatikos ng Batas ng Europa, na kasalukuyang ipinatutupad na, kung saan nasasaad na ang mga mayroong permit to stay na may pahintulot mag-trabaho ay may pantay na karapatan tulad ng mga EU nationals - at samakatwid  katulad din ng mga Italians - sa pagtanggap ng mga social services. Ang bonus bebè, samakatwid, ayon sa batas, ay nakalaan rin sa mga mayroong permit to stay for subordinate job, self employment, para rin sa attesa occupazione at motivi familiari.

Kaugnay nito, sa ipinalabas na circular ng Inps kung saan matatagpuan ang mga detalye ng bonus bebè, ay makikita ang pagsunod nito sa batas ng Italya at nasasaad na nangangailangan ng carta di soggiorno, ngunit sa isang banda,ay nag-iwan ng isang pangungusap na nagbibigay ng pahintulot: ang sistema nito online ay nagpapahintulot rin sa sinumang mayroong uri ng dokumento na hindi carta di soggiorno na sagutan at ipadala ang aplikasyon. At dahil dito ang mga patronati ay ipinapayo sa mga imigrante na mayroong hawak na permit to stay na balido sa pagta-trabaho ang subukang mag-aplay.

Halimbawa, para sa mga patronati na Inca Cgil, pati ang Anolf at Inas Milan ay sinabing: "Batay sa prinsipyo at ilang kaso ukol sa diskriminasyon, sa nakaraan ay ibinigay rin ang katulad na benepisyo sa mga mayroong permit to stay, ang bonus bebè ay dapat ding kilalanin at ipagkaloob sa sinumang mayroong permit to stay na balido sa pagta-trabaho. At dahil sa nabanggit, sila ay maaaring magpadala ng aplikasyon sa Inps”.

Ano ang mangyayari sa mga aplikasyong ito? Malinaw – paliwanag ng Inca Cgil – sa kasalukuyang estado ay tatanggihan ang mga ito. Kakailanganin ang magpatuloy sa pagpapadala ng administrative and legal appeal. At dahil marahil sa tanggihan ang mga aplikasyon, gagawin natin ang lahat upang protektahan ang  karapatan ng mga dayuhan sa panahon ng kanilang pag-aapila”, pangako ng Anolf at Inas Milano.
 
Sa madaling salita, ang payo ay ipadala ang aplikasyon, dahil ito ay libre naman sa panahong hinhingi nito: sa loob ng 90 araw mula sa kapanganakan/pag-aampon o hanggang July 27, 2015 sa mga ipinanganak sa pagitan ng January 1 hanggang April 27, 2015. Kung ito ay tatanggihan, ay maaaring mag-apila, na malaki ang posibilidad  ng pagkapanalo, ngunit ang mas malaking pag-asa ay ang pagpapalit ng pananaw ng gobyerno o ng Inps, bilang pagsunod sa batas ng Europa at buksan ang bonus bebè sa lahat ng mga imigrante.

Bagong pamantayan at halaga ng ‘assegni per il nucleo familiare 2015-2016', itinakda ng Inps

Inilathala ng Inps ang pamantayan at ang halagang balido simula sa Hulyo. Ito ay nakalaan para sa mga manggagawa, Italyano man o dayuhan.

 

 

 


Roma - Hunyo 3, 2015 – Taun-taon ay pinapalitan ang halaga ng family benefit o ‘assegni per il nucleo familiare’. Ito ay isang tulong pinansyal na ibinibigay na walang anumang pagkakaiba sa pagitan ng pamilyang Italyano at pamilya ng mga imigrante.  

Sa katunayan, itinalaga ng Inps kamakailan ang pamantayan sa sahod at halagang katumbas nito. Ito ay upang i-angkop sa bahagyang pagtaas ng cost of living. Ang mga bagong halaga ay balido simula July 1, 2015 hanggang June 30, 2016.Narito ang talaan.

Ang family benefit ay nakalaan sa mga manggagawa, pensyonado at ilang kategorya ng parasubordinati (tulad ng coordinators at mga free lancers na nakatala sa ‘gestione separata’ ng Inps). Hindi mahalaga ang nasyunalidad, ang mahalaga ay ang kabuuang sahod ng mga bumubuo ng pamilya ay hindi dapat lalampas sa itinakdang pamantayan.  

Read more...

200 euros para sa citizenship, ganito dapat bayaran

Obligado rin ang pagbabayad maging sa bagong proseso online. Ang resibo ay kailangang i-scan at ilakip sa e-form. 

 

 

 


Roma - Mayo 25, 2015 – Ang aplikasyon para maging isang ganap na italyano ay naging mas madali ngunit walang anumang diskwento. Kahit na ang aplikasyon ay online, ang lahat ng naghahangad maging italyano ay kailangang magbayad ng 200 euros.
 
Ayon sa batas “ang pag-proseso o deklarasyon ng eleksyon, pagkakaroon, muling pagkakaroon, pagtanggi at pagbibigay ng citizenship ay napapailalim sa pagbabayad ng isang kontribusyon na nagkakahalaga ng 200 euro”.

Read more...

Bonues bebè, 15,000 na ang mga aplikasyon sa Inps

Marami na ang nag-aplay para sa tulong pinansyal na nakalaan sa mga mayroong mababang kita, Boeri (Inps): “Dumami ang mga mahihirap sa Italya”

 

 

 


 Roma - May 20, 2015 – Mayroon ng 15,000 aplikasyon para sa kilalang bonus bebè, ang kontribusyon na maaaring umabot sa € 160 kada buwan sa loob ng 3 taon para sa bawat batang ipinanganak o inampon simula Enero 1, 2015.
 
Ang posibilidad na magsumite ng aplikasyon ay sinimulan lamang nitong Mayo 11, matapos ang matagal na pagkaka-antala. Ngunit ang mga new parents ay hindi nag-atubuli, tulad ng kinumpirma kamakailan ng presidente ng Inps na si Tito Boeri sa isang hearing sa Parliyamento.

Read more...

Aplikasyon sa italian citizenship, online simula ngayong araw

Simula ngayong araw na ito, May 18, ang mga nais maging ganap na italyano ay magkakaroon ng mas mabilis at mas madaling proseso, isang ‘click’ na lamang.
 

 

 


Roma, Mayo 18, 2015 - Inilunsad ang bagong sistema ng pagsusumite ng aplikasyon. Ang sinumang kwalipikado o nagtataglay ng mga requirements para sa italian citizenship (residency at marriage), sa pamamagitan ng website na inilaan ng Ministry of Interior: https://cittadinanza.dlci.interno.it., matapos ang magparehistro ay magkakaroon ng access sa e-form.

Una sa lahat ay siguraduhin ang pagkakaroon ng dokumento ng pagkakakilanlan, dokumentasyong buhat sa sariling bansa, tulad ng birth certificate at police clearance at ang resibo ng pinagbayarang kontribusyon ng postal bill ng 200 euros na hinihingi ng batas sa bawat aplikasyon. Ang mga ito ay kailangang i-scan at ilakip sa e-form.

Inaasahan ang pagiging mas madali ng bagong proseso. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi kabilang ang mga ‘patronati’ sa libreng magbibigay ng serbisyo sa pagpi-fill up at pagpapadala ng e-form. Maaari lamang magbigay ng mga impormasyon ukol sa mga requirements at mga dokumento na kinakailangan sa paga-aplay.

Hanggang dalawang buwan, ang bagong sistema ay experimental at isasabay sa lumang sistema nang personal na pagsusumite sa prefecture. Simula June 18, ang mga aplikasyon sa citizenship ay maaaring isumite online lamang.