Thursday, Jan 29th

Last update11:57:06 AM GMT

Flussi. Via libera a 5500 nuovi ingressi e a 12350 conversioni

Firmato il nuovo decreto, buona parte delle quote sono destinate a lavoratori stranieri che già si trovano regolarmente in Italia. Si possono già compilare online le domande

Roma - 23 dicembre 2014 -  Arriva un nuovo decreto flussi, ma anche stavolta è figlio della crisi economico e, quindi, della contrazione di richiesta di manodopera.
 
Il testo, firmato l'11 dicembre scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sblocca complessivamente 17850 quote. Di queste, solo 5500 sono effettivamente ingressi dall'estero, mentre 12350 riguardano cittadini stranieri che già si trovano in Italia e che potranno convertire in permessi per lavoro i loro attuali permessi rilasciati per altri motivi.

Read more...

Flussi – 5500 new entries at 12350 conversion ng permit to stay

Pirmado na ang bagong dekreto o mas kilala bilang decreto flussi. Malaking bahagi nito ay nakalaan sa mga regular na dayuhang manggagawa na nasa Italya na. Maaari ng simulan ang pagfill-up ng aplikasyon online.

Roma, Disyembre 23, 2014 – Pinirmahan na ang bagong decreto flussi, ngunit maging sa pagkakataong ito, ito ay resulta ng krisis sa ekonomiya at samakatwid ay tila isang pagtanggi sa pangangailangan ng manpower. 
 
Ang teksto, pinirmahan nitong Disyembre 11 at kasalukuyang hinihintay ang paglalathala sa Official Gazette, ay nagpapahintulot sa kabuuang quota na 17850 , kung saan 5500 nito lamang ang tunay na magbubuhat sa ibang bansa, habang 12350 naman nito ay nakalaan sa mga dayuhan na nasa Italya na at maaaring i-convert ang kanilang kasalukuyang permit to stay para sa trabaho.  

Read more...

600 euros tulong kada buwan para bayaran ang nursery at babysitter

Isang tulong ang ibinibigay sa mga new moms na tinanggihan ang optional parental leave kapalit ng mga serbisyo para sa bagong silang na sanggol. Simula ng pagsusumite ng aplikasyon. 
 

Disyembre 23, 2014 - Ang mga new moms na ginustong (o dapat) bumalik agad sa trabaho ay makakaasa sa isang karagdagang tulong: hanggang 600 euros na ibibigay hanggang 6 na buwan, bilang kabayaran sa babysitting at nursery na mag-aalaga sa bagong silang na anak. Kapalit nito ay ang pagtanggi sa parental leave o ang tinatawag na “congedo parentale”. Ito ay ang opsyonal na pagliban sa trabaho na ibinibigay sa mga working moms matapos ang obligatory leave matapos makapanganak.   
 
Ating tingnan kung ano ang nasasakop ng bagong tulong pinansyal para sa mga serbisyong nauukol sa sanggol  o ‘contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia'

Read more...

Bagong regulasyon at charter of rights and responsibilities, pinagtibay sa mga CIE

Naglunsad ang pamahalaan ng isang regulasyon upang matiyak ang "pantay na antas ng pagtanggap." "Layunin nito ang pag-ibayuhin sa lahat ng mga shelter ang rispeto sa karapatan bilang tao at indibidwal”.

Roma - Disyembre 18, 2014 - Inaprubahan ng pamahalaan ang bagong pamantayan para sa operasyon at pamamahala ng mga CIE (centri di indentificazione ed espulsione) sa pamamagitan ng isang regulasyon sa mga nabanggit na shelters at ng charter of rights and responsibilities ng mga dayuhang pansamantalang doon ay mga naninirahan.

Read more...

11 nasawi kay ‘Ruby’ – NDRRMC

Manila, Disyembre 10, 2014 - Bagaman hindi naging kasing tindi ng hagupit ni ‘Yolanda’, pumalo na rin sa labing-isa ang kumpirmadong nasawi sa pananalasa ng bagyong ‘Ruby’.

Ito ay batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ng ala-1:00 Miyerkules ng hapon, Disyembre 10.

May walo pang napabalitang nasawi sa bagyo ngunit kailangan muna itong matiyak ng Department of Health (DOH), ayon pa sa NDRRMC.

Iniulat rin na 480 pa ang sugatan mula sa Region VII at VIII.

Read more...