Home - Ako Ay Filipino

Ano ang dapat gawin kung ang tredicesima o 13th month pay ay hindi natanggap?  

Ano ang dapat gawin sa sitwasyong kailangang agahan o ipagpaliban sa ibang petsa ang appointment sa Questura para sa permit to stay. 

Ang notification ay isang mahalagang dokumetasyon at hindi dapat ipagsawalang bahala. Ang hindi nagbibigay halaga dito at hindi pagtugon ng tama ay maaaring maging dahilan sa pagpapaalang-bisa sa permit to stay.  

Ang tagumpay ng isang samahan ay hindi lamang nakikita sa dami ng bilang ng mga kasapi nito kundi sa mga proyektong produktibo na isinasagawa pati na rin ang binibilang na taon mula sa araw ng pagkakatatag nito.

Ginunita ng mga Pilipino sa Italya ang anibersaryo ng Pagkabayani at Kamatayan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. 

Sa unang-unang pagkakataon ay naging bahagi ang filipino communtiy sa makasaysayang parada sa Vatican.

Gabay Kalusugan mula sa mga Physical Therapist sa Italya 

Narito kung paano mag-apply at anu-ano ang mga requirements.

Narito ang mga kategoryang hindi kailangan magbayad ng ticket sanitario. 

Ang 6 na kopinan ay nagmula Roma, Milano, Udine, Firenze, Modena at Bologna at binubuo ng mga kabataang may edad 23 pababa.

Mahahalagang paalala ukol sa tamang paraan sa pagbili ng mga produkto at pagpili ng mga shops sa panahon ng sale o saldi, ayon sa Codacons.  

Isang araw na lang at ipagdiriwang na natin ang Bagong Taon. At tulad ng kinagawian ng marami, famous na naman ang ‘New Year’s Resolution’. Ano ba ang ibig sabihin nito?

Isang araw na lang at ipagdiriwang na natin ang Bagong Taon. At tulad ng kinagawian ng marami, famous na naman ang ‘New Year’s Resolution’. Ano ba ang ibig sabihin nito?

Ito ang panahon ng ating paggunita sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Panahon din ito ng pagdarasal, pagsasakripisyo at pagbabago. Panahon ng pagsisisi sa mga nagawang kasalanan, at panahon ng pagwawasto sa ating mga pagkakamali.

Sapat ba ang mga pag-aaral o research upang malampasan ang tinatawag na social costs of migration? Ito ang hamon sa ating lahat ngayon bilang anak o magulang o indibidwal, bilang miyembro ng asosasyon o community, bilang isang Pilipino at higit sa lahat bilang bahagi ng iisang komunidad dito sa Roma.  

Inilathala noong Jan 16 sa Official Gazette ang Decreto Flussi 2018. Narito ang mga araw ng pagpapatupad nito.

Inilathala noong Jan 16 sa Official Gazette ang dekreto na nakalaan para sa mga dayuhang manggagawa. Narito ang nilalaman. 

Narito ang Minimum wage for domestic job ngayong taon.